سفارشات شما با توجه به آدرس شما به دو روش ارسال می شوند.
1 -سفارش در شهر مشهد در همان روز و توسط پیک تحویل داده می شوند. ( شایان ذکر است سفارشات بالای 100 هزار تومان رایگان ارسال می شوند )
2 -سفارشات در سایر شهر ها به وسیله پست پیشتاز ارسال میشوند و بین 2 تا 3 روز کاری تحویل داده می شوند. هزینه ارسال در فاکتور لحاظ می شود.