• تومان 169,200
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : iPhone 6s Plus
  • کد باتری : 00045-616
  • مدل : iPhone 6s Plus
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 2750mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 161,100
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : iPhone 7
  • کد باتری : 616-00249
  • مدل : iPhone 7
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 1960mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 188,100
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : iPhone 7 Plus
  • کد باتری : 00249-616
  • مدل : iPhone 7 Plus
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.7
  • ظرفیت : 2900mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 269,700
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : iPhone 8
  • کد باتری : 00357-616
  • مدل : iPhone 8
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 1821mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 319,350
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : iPhone 8 Plus
  • کد باتری : 00367-616
  • مدل : iPhone 8 Plus
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 2691mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 137,100
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : iPhone SE
  • کد باتری : 616-0722
  • مدل : iPhone SE
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 1624mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 1,105,500
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : iPhone x
  • کد باتری : 616-003346
  • مدل : Apple iPhone x
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 2716mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 128,700
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : HTC Desire 820, HTC Desire 826
  • کد باتری : BOPF6100
  • مدل : HTC Desire 826
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 2600mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 155,000
  ویژگی‌های محصول
  • کد باتری : B2PS5100
  • مدل : HTC Desire 10
  • ساختار : Li-Poly
  • ولتاژ : 3.8 V
  • ظرفیت : 3000mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 55,000
  ویژگی‌های محصول
  • کد باتری : BOPA2100
  • مدل : HTC Desire 200
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.7 V
  • ظرفیت : 1300mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 82,200
  ویژگی‌های محصول
  • کد باتری : BM60100
  • مدل : HTC Desire 500
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.8 V
  • ظرفیت : 1860mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 106,200
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : HTC Desire 520, HTC Desire 526
  • کد باتری : BOMP-3100
  • مدل : Desire 520
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 2000mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 95,000
  ویژگی‌های محصول
  • کد باتری : B2PST100
  • مدل : Desire 530
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.8 V
  • ظرفیت : 2200mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 139,000
  ویژگی‌های محصول
  • کد باتری : BOPKX100
  • مدل : DESIRE 626
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.8 V
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : دارد
  بیشتر +
 • تومان 119,700
  ویژگی‌های محصول
  • کد باتری : B2PST100
  • مدل : HTC Desire 628
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.8 V
  • ظرفیت : 2200mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 135,000
  ویژگی‌های محصول
  • کد باتری : B2PST100
  • مدل : Desire 530, HTC Desire 630
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.8 V
  • ظرفیت : 2200mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
تماس با ما

هیچ اپراتوری آنلاین نیست . لطفا پیغام بگذارید.

چه کمکی از ما بر می آید؟

برای شروع کلیک کنید