• تومان 66,600
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Blackberry 8300, Blackberry 8320, Blackberry 8330, Blackberry 8520, Blackberry 8530, Blackberry 9300, Blackberry 9330
  • کد باتری : C-S2
  • مدل : Blackberry C-S2
  • ولتاژ : 3.7
  • ساختار : Li-Ion
  • ظرفیت : 1150mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 65,100
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Blackberry 8900, Blackberry 9500, Blackberry 9530, Blackberry 9550, Blackberry Bold 9650 
  • کد باتری : D-X1
  • مدل : Blackberry D-X1
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.7
  • ظرفیت : 1380mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 137,700
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Blackberry Dtek50
  • کد باتری : TLpO26EJ
  • مدل : Blackberry Dtek50
  • ساختار : Li-Poly
  • ولتاژ : 3.85
  • ظرفیت : 2610mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 65,100
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Blackberry 9350, Blackberry 9360, Blackberry 9370, Blackberry Curve 9350 Sedona
  • کد باتری : E-M1
  • مدل : Blackberry Curve 9350 Sedona
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.7
  • ظرفیت : 1000mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 74,400
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Blackberry 9100, Blackberry 9105, Blackberry Style 9670
  • کد باتری : F-M1
  • مدل : Blackberry F-M1
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.7
  • ظرفیت : 1150mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 73,200
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : BlackBerry Torch 9800, BlackBerry Torch 9810
  • کد باتری : F-S1
  • مدل : Blackberry FS1
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.7
  • ظرفیت : 1270mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 62,100
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : 9220 Blackberry, Blackberry 9230, Blackberry 9310, Blackberry 9320
  • کد باتری : JS1
  • مدل : Blackberry JS1
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.7
  • ظرفیت : 1450mAh
  • کیفیت : خوب
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 149,100
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Blackberry Passport
  • کد باتری : OTWL1
  • مدل : Blackberry Passport
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 3400mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 148,500
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Blackberry Priv
  • کد باتری : HUSV1
  • مدل : Blackberry Priv
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.83
  • ظرفیت : 3360mAh
  • گارانتی : یک ساله
  • کیفیت : اورجینال
  بیشتر +
 • تومان 119,850
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Blackberry Q10
  • کد باتری : NX1
  • مدل : Blackberry Q10
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 2100mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 119,850
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Blackberry Q5
  • کد باتری : PTSM1
  • مدل : Blackberry Q5
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 2180mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 71,750
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Blackberry 8100, Blackberry 8110, Blackberry 8120, Blackberry 8130, Blackberry 8220, Blackberry Pearl 8230
  • کد باتری : C-X2
  • مدل : Blackberry X-X2
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.7
  • ظرفیت : 1300mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 119,850
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : BlackBerry Z30
  • کد باتری : CUWV1
  • مدل : BlackBerry Z30
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 2800mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
تماس با ما

هیچ اپراتوری آنلاین نیست . لطفا پیغام بگذارید.

چه کمکی از ما بر می آید؟

برای شروع کلیک کنید