• باتری بلک بری Blackberry C-S2 اورجینال
  تومان 63,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Blackberry 8300, Blackberry 8320, Blackberry 8330, Blackberry 8520, Blackberry 8530, Blackberry 9300, Blackberry 9330, Blackberry C-S2
  • کد باتری : C-S2
  • مدل : Blackberry C-S2
  • ولتاژ : 3.7
  • ساختار : Li-Ion
  • ظرفیت : 1150mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • باتری بلک بری Blackberry C-X2 اورجینال
  تومان 65,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Blackberry 8100, Blackberry 8110, Blackberry 8120, Blackberry 8130, Blackberry 8220, Blackberry Pearl 8230
  • کد باتری : C-X2
  • مدل : Blackberry X-X2
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.7
  • ظرفیت : 1300mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • باتری بلک بری Blackberry CM2 اورجینال
  تومان 64,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Blackberry C-M2, Blackberry Pearl 8100, Blackberry Pearl 8110, Blackberry Pearl 8120, Blackberry Pearl 8130, Blackberry Pearl Flip 8220
  • کد باتری : C-M2
  • مدل : Blackberry Pearl 8100
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.7
  • ظرفیت : 900mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • باتری بلک بری Blackberry D-X1 اورجینال
  تومان 65,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Blackberry 8900, Blackberry 9500, Blackberry 9530, Blackberry 9550, BlackBerry Bold 9650, Blackberry D-X1
  • کد باتری : D-X1
  • مدل : Blackberry D-X1
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.7
  • ظرفیت : 1380mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • باتری بلک بری Blackberry Dtek50 اورجینال
  تومان 138,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Blackberry Dtek50, Blackberry TLpO26EJ
  • کد باتری : TLpO26EJ
  • مدل : Blackberry Dtek50
  • ساختار : Li-Poly
  • ولتاژ : 3.85
  • ظرفیت : 2610mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • باتری بلک بری Blackberry Dtek60
  تومان 0
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Blackberry Dtek60, Blackberry TLpO30fF2
  • کد باتری : TLpO30fF2
  • مدل : Blackberry Dtek60
  • ساختار : Li-Poly
  • ولتاژ : 3.84
  • ظرفیت : 3000mAh
  • کیفیت : خوب
  • گارانتی : شش ماهه
  بیشتر +
 • باتری بلک بری Blackberry E-M1 اورجینال
  تومان 65,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Blackberry 9350, Blackberry 9360, Blackberry 9370, Blackberry Curve 9350 Sedona, Blackberry E-M1
  • کد باتری : E-M1
  • مدل : Blackberry Curve 9350 Sedona
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.7
  • ظرفیت : 1000mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • باتری بلک بری Blackberry F-M1 اورجینال
  تومان 74,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Blackberry 9100, Blackberry 9105, Blackberry F-M1, Blackberry Style 9670
  • کد باتری : F-M1
  • مدل : Blackberry F-M1
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.7
  • ظرفیت : 1150mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • باتری بلک بری Blackberry FS1 اورجینال
  تومان 73,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Blackberry F-S1, BlackBerry Torch 9800, BlackBerry Torch 9810
  • کد باتری : F-S1
  • مدل : Blackberry FS1
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.7
  • ظرفیت : 1270mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • باتری بلک بری Blackberry JS1 اورجینال
  تومان 62,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : 9220 Blackberry, Blackberry 9230, Blackberry 9310, Blackberry 9320
  • کد باتری : JS1
  • مدل : Blackberry JS1
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.7
  • ظرفیت : 1450mAh
  • کیفیت : خوب
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • باتری بلک بری Blackberry Passport اورجینال
  تومان 149,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Blackberry OTWL1, Blackberry Passport
  • کد باتری : OTWL1
  • مدل : Blackberry Passport
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 3400mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • باتری بلک بری Blackberry Priv اورجینال
  تومان 148,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Balckberry HUSV1, Blackberry Priv
  • کد باتری : HUSV1
  • مدل : Blackberry Priv
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.83
  • ظرفیت : 3360mAh
  • گارانتی : یک ساله
  • کیفیت : اورجینال
  بیشتر +
 • باتری بلک بری Blackberry Q10 اورجینال
  تومان 120,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Blackberry NX1, Blackberry Q10
  • کد باتری : NX1
  • مدل : Blackberry Q10
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 2100mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • باتری بلک بری Blackberry Q5 اورجینال
  تومان 120,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Blackberry PTSM1, Blackberry Q5
  • کد باتری : PTSM1
  • مدل : Blackberry Q5
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 2180mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • باتری بلک بری Blackberry Z30 اورجینال
  تومان 120,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Blackberry CUWV1, Blackberry Z30
  • کد باتری : CUWV1
  • مدل : Blackberry Z30
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 2800mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
Call Now Button