• باتری تکنو Tecno 4H

  تومان 69,000

  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Tecno 4H, Tecno BL-4H
  • کد باتری : BL-4H
  • مدل : Tecno 4H
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.7
  • ظرفیت : 1200mAh
  • کیفیت : خوب
  • گارانتی : شش ماهه
  بیشتر +
 • باتری تکنو Tecno 5Q

  تومان 75,000

  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Tecno 5Q, Tecno BL-5Q, Tecno H5, Tecno P5
  • کد باتری : BL-5Q
  • مدل : Tecno 5Q
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.7
  • ظرفیت : 1200mAh
  • کیفیت : خوب
  • گارانتی : شش ماهه
  بیشتر +
 • باتری تکنو Tecno BL-15AT اورجینال

  تومان 85,000

  ویژگی‌های محصول
  • کد باتری : BL-15AT
  • مدل : Tecno BL-15AT
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.7
  • ظرفیت : 1400mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • باتری تکنو Tecno BL-25AT

  تومان 96,000

  ویژگی‌های محصول
  • کد باتری : BL-25AT
  • مدل : Tecno BL-25AT
  • ساختار : Li-Poly
  • ولتاژ : 3.7
  • ظرفیت : 2500mAh
  • کیفیت : خوب
  • گارانتی : شش ماهه
  بیشتر +
 • باتری تکنو Tecno BL-30DT

  تومان 97,000

  ویژگی‌های محصول
  • کد باتری : BL-30DT
  • مدل : Tecno BL-30DT
  • ساختار : Li-Poly
  • ولتاژ : 3.7
  • ظرفیت : 3050mAh
  • کیفیت : خوب
  • گارانتی : شش ماهه
  بیشتر +
 • باتری تکنو Tecno C5

  تومان 73,000

  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Tecno BL-25CT, Tecno C5
  • کد باتری : BL-25CT
  • مدل : Tecno C5
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.7
  • ظرفیت : 2000mAh
  • کیفیت : خوب
  • گارانتی : شش ماهه
  بیشتر +
 • باتری تکنو Tecno C7

  تومان 79,000

  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Tecno BL-25HT, Tecno C7
  • کد باتری : BL-25HT
  • مدل : Tecno C7
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.7
  • ظرفیت : 2500mAh
  • کیفیت : خوب
  • گارانتی : شش ماهه
  بیشتر +
 • باتری تکنو Tecno C8 اورجینال

  تومان 102,000

  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Tecno BL-30HT, Tecno C8
  • کد باتری : BL-30HT
  • مدل : Tecno C8
  • ساختار : Li-Poly
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 3000mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • باتری تکنو Tecno C9 اورجینال

  تومان 103,000

  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Tecno BL-30NT, Tecno C9
  • کد باتری : BL-30NT
  • مدل : Tecno C9
  • ساختار : Li-Poly
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 3000mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • باتری تکنو Tecno Cx Air اورجینال

  تومان 103,000

  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Tecno BL-32BT, Tecno Cx Air
  • کد باتری : BL-32BT
  • مدل : Tecno Cx Air
  • ساختار : Li-Poly
  • ولتاژ : 3.85
  • ظرفیت : 3200mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • باتری تکنو Tecno CX اورجینال

  تومان 122,000

  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Tecno BL-32AT, Tecno CX
  • کد باتری : BL-32AT
  • مدل : Tecno CX
  • ساختار : Li-Poly
  • ولتاژ : 3.85
  • ظرفیت : 3200mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • باتری تکنو Tecno J7

  تومان 82,000

  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Tecno BL-20AT, Tecno H7, Tecno J7, Tecno M6
  • کد باتری : BL-20AT
  • مدل : Tecno J7
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 2020mAh
  • کیفیت : خوب
  • گارانتی : شش ماهه
  بیشتر +
 • باتری تکنو Tecno J8 اورجینال

  تومان 103,000

  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Tecno BL-30KT, Tecno J8
  • کد باتری : BL-30KT
  • مدل : Tecno J8
  • ساختار : Li-Poly
  • ولتاژ : 3.85
  • ظرفیت : 3050mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • باتری تکنو Tecno L5 اورجینال

  تومان 103,000

  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Tecno BL-50AT, Tecno L5
  • کد باتری : BL-50AT
  • مدل : Tecno L5
  • ساختار : Li-Poly
  • ولتاژ : 3.85
  • ظرفیت : 4900mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • باتری تکنو Tecno L6

  تومان 103,000

  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Tecno BL-45AT, Tecno L6
  • کد باتری : BL-45AT
  • مدل : Tecno L6
  • ساختار : Li-Poly
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 2350mAh
  • کیفیت : خوب
  • گارانتی : شش ماهه
  بیشتر +
 • باتری تکنو Tecno L7 اورجینال

  تومان 103,000

  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Tecno BL-30CT, Tecno L7
  • کد باتری : BL-30CT
  • مدل : Tecno L7
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 3050mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
Call Now Button
تماس با ما

هیچ اپراتوری آنلاین نیست . لطفا پیغام بگذارید.

چه کمکی از ما بر می آید؟

برای شروع کلیک کنید