• تومان 58,000
  ویژگی‌های محصول
  • کد باتری : BL-25AT
  • مدل : Tecno BL-25AT
  • ساختار : Li-Poly
  • ولتاژ : 3.7
  • ظرفیت : 2500mAh
  • کیفیت : خوب
  • گارانتی : شیش ماهه
  بیشتر +
 • تومان 110,100
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Tecno Phantom 6
  • کد باتری : BL-27AT
  • مدل : Tecno Phantom 6
  • ساختار : Li-Poly
  • ولتاژ : 3.8 V
  • ظرفیت : 2700mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 58,000
  ویژگی‌های محصول
  • کد باتری : BL-30DT
  • مدل : Tecno BL-30DT
  • ساختار : Li-Poly
  • ولتاژ : 3.7
  • ظرفیت : 3050mAh
  • کیفیت : خوب
  • گارانتی : شیش ماهه
  بیشتر +
 • تومان 110,100
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Tecno C9
  • کد باتری : BL-30NT
  • مدل : Tecno C9
  • ساختار : Li-Poly
  • ولتاژ : 3.8 V
  • ظرفیت : 3000mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 110,100
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Tecno W5
  • کد باتری : BL-30RT
  • مدل : Tecno W5
  • ساختار : Li-Poly
  • ولتاژ : 3.8 V
  • ظرفیت : 3000mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 122,100
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Tecno CX
  • کد باتری : BL-32AT
  • مدل : Tecno CX
  • ساختار : Li-Poly
  • ولتاژ : 3.8 V
  • ظرفیت : 3200mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 110,100
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Tecno CX Air
  • کد باتری : BL-32BT
  • مدل : Tecno CX Air
  • ساختار : Li-Poly
  • ولتاژ : 3.8 V
  • ظرفیت : 3200mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : دارد
  بیشتر +
 • تومان 125,850
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Tecno  Phantom 8
  • کد باتری : bl-35at
  • مدل : Tecno Phantom 8
  • ساختار : Li-Poly
  • ولتاژ : 3.8 V
  • ظرفیت : 3500mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 110,100
  ویژگی‌های محصول
  • کد باتری : BL-40CT
  • مدل : Tecno Pantom 6 plus
  • ساختار : Li-Poly
  • ولتاژ : 3.8 V
  • ظرفیت : 4050mAh, 4120mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 73,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Tecno BL-25CT, Tecno C5
  • کد باتری : BL-25CT
  • مدل : Tecno C5
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.7
  • ظرفیت : 2000mAh
  • کیفیت : خوب
  • گارانتی : شیش ماهه
  بیشتر +
 • تومان 52,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Tecno BL-25HT, Tecno C7
  • کد باتری : BL-25HT
  • مدل : Tecno C7
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.7
  • ظرفیت : 2500mAh
  • کیفیت : خوب
  • گارانتی : شیش ماهه
  بیشتر +
 • تومان 52,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Tecno BL-20AT, Tecno H7, Tecno J7, Tecno M6
  • کد باتری : BL-20AT
  • مدل : Tecno J7
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 2020mAh
  • کیفیت : خوب
  • گارانتی : شیش ماهه
  بیشتر +
 • تومان 103,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Tecno BL-30KT, Tecno J8
  • کد باتری : BL-30KT
  • مدل : Tecno J8
  • ساختار : Li-Poly
  • ولتاژ : 3.85
  • ظرفیت : 3050mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 103,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Tecno BL-50AT, Tecno L5
  • کد باتری : BL-50AT
  • مدل : Tecno L5
  • ساختار : Li-Poly
  • ولتاژ : 3.85
  • ظرفیت : 4900mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 56,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Tecno BL-45AT, Tecno L6
  • کد باتری : BL-45AT
  • مدل : Tecno L6
  • ساختار : Li-Poly
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 2350mAh
  • کیفیت : خوب
  • گارانتی : شیش ماهه
  بیشتر +
 • تومان 103,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Tecno BL-30CT, Tecno L7
  • کد باتری : BL-30CT
  • مدل : Tecno L7
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 3050mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
تماس با ما

هیچ اپراتوری آنلاین نیست . لطفا پیغام بگذارید.

چه کمکی از ما بر می آید؟

برای شروع کلیک کنید