• تومان 87,600
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : A455 Rival, BA250, C118, C160, C193, C290, C975, E1000, E1200, GC87c, V323, V975, W315, W385
  • کد باتری : BT50
  • مدل : Motorola A1200
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.7
  • ظرفیت : 850mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 83,700
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Defy, Droid 3, MB520, MB525, XT860, XT861, XT862
  • کد باتری : BF5X
  • مدل : Motorola Defy
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.7
  • ظرفیت : 1500mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 148,200
  ویژگی‌های محصول
  • کد باتری : EU40
  • مدل : Motorola Droid Maxx
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 3500mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 118,200
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Droid Razr, XT910, XT912 TLS
  • کد باتری : EB20
  • مدل : Motorola Droid Razr
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 1750mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 134,550
  ویژگی‌های محصول
  • کد باتری : EQ40
  • مدل : Motorola Droid Turbo
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 3900mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 107,850
  ویژگی‌های محصول
  • کد باتری : EU20
  • مدل : Motorola Droid Ultra
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 2130mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 144,600
  ویژگی‌های محصول
  • کد باتری : EZ30
  • مدل : Motorola Google Nexus 6
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 3025mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 111,600
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Moto E, XT1021
  • کد باتری : EL40
  • مدل : Motorola Moto E
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 1980mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 128,850
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : MOTO G, XT1032, XT1033, XT1036
  • کد باتری : ED30
  • مدل : Motorola Moto G
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 2010mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 144,600
  ویژگی‌های محصول
  • کد باتری : EX34
  • مدل : Motorola Moto X
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 2200mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 95,550
  ویژگی‌های محصول
  • کد باتری : EY30
  • مدل : Motorola Moto X 2Gen
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 2300mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 93,600
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Em28, Em330, ReW233, V465, W175, W230a, W375, W376
  • کد باتری : BQ50
  • مدل : Motorola ReW233
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.7
  • ظرفیت : 910mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 148,200
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Droid Rzar Maxx HD, SNN5913A, T5 Screw Driver, XT926M
  • کد باتری : EV40
  • مدل : Motorola Screw Driver
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 3200mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 116,700
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Droid Razr M, RAZR I, XT890, XT907
  • کد باتری : EG30
  • مدل : Motorola XT890
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.7
  • ظرفیت : 1940mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
تماس با ما

هیچ اپراتوری آنلاین نیست . لطفا پیغام بگذارید.

چه کمکی از ما بر می آید؟

برای شروع کلیک کنید