• تومان 85,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Huawei E5570
  • کد باتری : HB434666RBC
  • مدل : Huawei E5570
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 1500mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 111,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Huawei E5573, Huawei E5577
  • کد باتری : HB434666RBC
  • مدل : Huawei E5573
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 1500mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • باتری هوآوی Huawei 3C Lite اورجینال
  تومان 109,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Honor 3C Lite, Huawei G615, Huawei G620S, Huawei Y5, Huawei Y550, Huawei Y625, Huawei Y635
  • کد باتری : HB474284RBC
  • مدل : Huawei 3C Lite
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 2000mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • باتری هوآوی Huawei 3C اورجینال
  تومان 103,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Huawei G730, Huawei G740, Huawei Honor 3C
  • کد باتری : HB4742A0RBC
  • مدل : Huawei Honor 3C
  • ساختار : Li-Poly
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 2300mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • باتری هوآوی Huawei 4X اورجینال
  تومان 138,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Huawei 4X, Huawei Honor 6
  • کد باتری : HB4242B4EBW
  • مدل : Huawei 4x
  • ساختار : Li-Poly
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 3000mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • باتری هوآوی Huawei 6X اورجینال
  تومان 136,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Huawei 6X, Huawei Mate9 Lite, Huawei Nova Plus
  • کد باتری : +HB386483ECW
  • مدل : Huawei 6X
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.82
  • ظرفیت : 3340mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • باتری هوآوی Huawei G510 اورجینال
  تومان 93,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Huawei Ascend Y530, Huawei G510, Huawei G520, Huawei G525, Huawei Y210, Huawei Y525, Samsung Galaxy G530
  • کد باتری : HB4W1
  • مدل : Huawei G510
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.7
  • ظرفیت : 1700mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • باتری هوآوی Huawei G600 اورجینال
  تومان 82,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Huawei G600, T8950, U8950D, U9508
  • کد باتری : HB5R1
  • مدل : Huawei G600
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.7
  • ظرفیت : 2000mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • باتری هوآوی Huawei G610 اورجینال
  تومان 108,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Huawei G610, Huawei G700, Huawei G710, Huawei Y3 2, Huawei Y600
  • کد باتری : HB505076RBC
  • مدل : Huawei G610
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 2150mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • باتری هوآوی Huawei G630 اورجینال
  تومان 120,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Huawei G6, Huawei G620, Huawei G630, Huawei P6, Huawei P7 Mini
  • کد باتری : HB3742A0EBC
  • مدل : Huawei G630
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 2000mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • باتری هوآوی Huawei G7 اورجینال
  تومان 136,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : G7-L01, G7-L03, G7-TL100, Huawei G7
  • کد باتری : HB3748B8EBC
  • مدل : Huawei G7
  • ساختار : Li-Poly
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 3000mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • باتری هوآوی Huawei G750 اورجینال
  تومان 115,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Huawei G750, Huawei Honor 3X
  • کد باتری : HB476387RBC
  • مدل : Huawei G750
  • ساختار : Li-Poly
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 3000mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • باتری هوآوی Huawei Honor 4C اورجینال
  تومان 130,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Huawei Honor 4C
  • کد باتری : HB444199EBC
  • مدل : Huawei Honor 4C
  • ساختار : Li-Poly
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 2500mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • باتری هوآوی Huawei Honor 6 Plus اورجینال
  تومان 154,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Huawei 6X, Huawei Honor 6 Plus
  • کد باتری : HB4547B6EBC
  • مدل : Huawei Honor 6 Plus
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 3680mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • باتری هوآوی Huawei Honor 7 اورجینال
  تومان 136,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Honor 5C, Honor 7 Lite, Honor 7A, Honor 8, Honor 8 Lite, Huawei Honor 7, Huawei P Smart, Huawei P20 Lite, Huawei P8 Lite 2017, Huawei P9, Huawei P9 Lite, Huawei Y6 2018, Huawei Y7 2018
  • کد باتری : HB494590EBC
  • مدل : Huawei Honor 7
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 3000mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • باتری هوآوی Huawie Mate 1 اورجینال
  تومان 120,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Huawei Mate 1, Mate 2, MT1-U06, MT2-L02, MT2-L05
  • کد باتری : HB496791EBC
  • مدل : Huawei Mate 1
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 3900mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
Call Now Button