• تومان 40,200
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Alcatel OT1010
  • کد باتری : T5001418AAAA
  • مدل : Alcatel OT1010
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.7
  • ظرفیت : 750mAh
  • کیفیت : خوب
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 59,700
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Alcatel OT720
  • کد باتری : CAB30P000C1
  • مدل : Alcatel OT720
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.7
  • ظرفیت : 850mAh
  • کیفیت : خوب
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 63,600
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Alcatel OT2010
  • کد باتری : CAB22D000C1
  • مدل : Alcatel OT2010
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.7
  • ظرفیت : 650mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 46,350
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Alcatel OT203
  • کد باتری : CAB30M0000C1
  • مدل : OT203
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.7
  • ظرفیت : 650mAh
  • کیفیت : خوب
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 74,850
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Alcatel OT4030
  • کد باتری : TLI014A1
  • مدل : OT4030
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.7
  • ظرفیت : 1400mAh
  • کیفیت : خوب
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 47,100
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Alcatel OT800
  • کد باتری : CAB30P0000C1
  • مدل : OT800
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.7
  • ظرفیت : 850mAh
  • کیفیت : خوب
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 63,600
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Alcatel 5035
  • کد باتری : TLIB5AF
  • مدل : 5035
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.7
  • ظرفیت : 1800mAh
  • کیفیت : خوب
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 53,400
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Alcatel A906
  • کد باتری : CAB30M000C1
  • مدل : Alcatel A906
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.7
  • ظرفیت : 650mAh
  • کیفیت : خوب
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 60,600
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Alcatel OT991
  • کد باتری : TLi019B2
  • مدل : Alcatel OT991
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 1900mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
تماس با ما

هیچ اپراتوری آنلاین نیست . لطفا پیغام بگذارید.

چه کمکی از ما بر می آید؟

برای شروع کلیک کنید