• باتری آلکاتل Alcatel OT1010
  تومان 46,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Alcatel OT1010, Alcatel T5001418AAAA
  • کد باتری : T5001418AAAA
  • مدل : Alcatel OT1010
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.7
  • ظرفیت : 750mAh
  • کیفیت : خوب
  • گارانتی : شش ماهه
  بیشتر +
 • باتری آلکاتل Alcatel OT720
  تومان 69,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Alcatel CAB30P000C1, Alcatel OT720
  • کد باتری : CAB30P000C1
  • مدل : Alcatel OT720
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.7
  • ظرفیت : 850mAh
  • کیفیت : خوب
  • گارانتی : شش ماهه
  بیشتر +
 • باتری آلکاتل Alcatel OT2010 اورجینال
  تومان 72,450
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Alcatel OT2010
  • کد باتری : CAB22D000C1
  • مدل : Alcatel OT2010
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.7
  • ظرفیت : 650mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • باتری آلکاتل Alcatel OT203
  تومان 53,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Alcatel CAB30M0000C1, Alcatel OT203
  • کد باتری : CAB30M0000C1
  • مدل : OT203
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.7
  • ظرفیت : 650mAh
  • کیفیت : خوب
  • گارانتی : شش ماهه
  بیشتر +
 • باتری آلکاتل Alcatel OT4030
  تومان 86,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Alcatel OT4030, Alcatel TLi014A1
  • کد باتری : TLI014A1
  • مدل : Alcatel OT4030
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.7
  • ظرفیت : 1400mAh
  • کیفیت : خوب
  • گارانتی : شش ماهه
  بیشتر +
 • باتری آلکاتل Alcatel OT800
  تومان 50,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Alcatel CAB30P0000C1, Alcatel OT800, Alcatel OT808
  • کد باتری : CAB30P0000C1
  • مدل : OT800
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.7
  • ظرفیت : 850mAh
  • کیفیت : خوب
  • گارانتی : شش ماهه
  بیشتر +
 • باتری آلکاتل Alcatel 5035
  تومان 69,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Alcatel 5035
  • کد باتری : TLIB5AF
  • مدل : 5035
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.7
  • ظرفیت : 1800mAh
  • کیفیت : خوب
  • گارانتی : شش ماهه
  بیشتر +
 • باتری آلکاتل Alcatel A906
  تومان 55,200
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Alcatel A906, Alcatel CAB30M000C1
  • کد باتری : CAB30M000C1
  • مدل : Alcatel A906
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.7
  • ظرفیت : 650mAh
  • کیفیت : خوب
  • گارانتی : شش ماهه
  بیشتر +
 • باتری آلکاتل Alcatel OT991 اورجینال
  تومان 69,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Alcatel OT991, Alcatel TLi019B2
  • کد باتری : TLi019B2
  • مدل : Alcatel OT991
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 1900mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
Call Now Button