• تومان 108,600
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : iPhone 4
  • کد باتری : 0520-616
  • مدل : iPhone 4
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.7
  • ظرفیت : 1420mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 108,600
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : iPhone 4s
  • کد باتری : 0580-616
  • مدل : iPhone 4S
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.7
  • ظرفیت : 1430mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 124,200
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : iPhone 5
  • کد باتری : 0610-616
  • مدل : iPhone 5
  • ساختار : Li-Poly
  • ولتاژ : 3.7
  • ظرفیت : 1440mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 123,200
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : iPhone 5S
  • کد باتری : 0720-616
  • مدل : iPhone 5S
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.7
  • ظرفیت : 1560mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 173,200
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : iPhone 6
  • کد باتری : 0805-616
  • مدل : iPhone 6
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 1810mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 169,200
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : iPhone 6 Plus
  • کد باتری : 0805-616
  • مدل : iPhone 6 Plus
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 2915mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 157,200
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : iPhone 6S
  • کد باتری : 0805-616
  • مدل : iPhone 6S
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 1715mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 169,200
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : iPhone 6s Plus
  • کد باتری : 00045-616
  • مدل : iPhone 6s Plus
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 2750mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 161,100
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : iPhone 7
  • کد باتری : 616-00249
  • مدل : iPhone 7
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 1960mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 188,100
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : iPhone 7 Plus
  • کد باتری : 00249-616
  • مدل : iPhone 7 Plus
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.7
  • ظرفیت : 2900mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 269,700
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : iPhone 8
  • کد باتری : 00357-616
  • مدل : iPhone 8
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 1821mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 319,350
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : iPhone 8 Plus
  • کد باتری : 00367-616
  • مدل : iPhone 8 Plus
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 2691mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 137,100
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : iPhone SE
  • کد باتری : 616-0722
  • مدل : iPhone SE
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 1624mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 1,105,500
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : iPhone x
  • کد باتری : 616-003346
  • مدل : Apple iPhone x
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 2716mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
تماس با ما

هیچ اپراتوری آنلاین نیست . لطفا پیغام بگذارید.

چه کمکی از ما بر می آید؟

برای شروع کلیک کنید