• باتری ال جی (LG Stylus 3 (V20 اورجینال
  تومان 122,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : LG BL-44E1F, LG Stylus 3, LG V20
  • کد باتری : BL-44E1F
  • مدل : (LG Stylus 3 (V20
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.85
  • ظرفیت : 3200mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • باتری ال جی LG 411A
  تومان 249,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : LG 411A, LG CG180
  • کد باتری : LGIP-411A
  • مدل : LG CG180
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.7
  • ظرفیت : 750mAh
  • کیفیت : خوب
  • گارانتی : شش ماهه
  بیشتر +
 • باتری ال جی LG Cookie
  تومان 48,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Kp500, LG Cookie, LG Kc550, LG Kc780, LG Kf700, LG LGIP-570A
  • کد باتری : LGIP-570A
  • مدل : LG Cookie
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.7
  • ظرفیت : 900mAh
  • کیفیت : خوب
  • گارانتی : شش ماهه
  بیشتر +
 • باتری ال جی LG Cookie Lite
  تومان 48,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : A133, A200, A258, Gm360, Gs290, Gt400, Gu200, Gw300, LG Cookie Lite, LG LGIP-430N, T300, T310, Viewty Smile, Viewty Snap
  • کد باتری : LGIP-430N
  • مدل : LG Cookie Lite
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.7
  • ظرفیت : 900mAh
  • کیفیت : خوب
  • گارانتی : شش ماهه
  بیشتر +
 • باتری ال جی LG G Flex 2 اورجینال
  تومان 103,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : H950, H955, H959, LG BL-T16, LG G Flex2, Ls996
  • کد باتری : BL-T16
  • مدل : LG G flex 2
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 3000mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • باتری ال جی LG G Flex اورجینال
  تومان 110,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : LG BL-T11, LG G Flex
  • کد باتری : BL-T11
  • مدل : LG G Flex
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 2500mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • باتری ال جی LG G Flex اورجینال
  تومان 111,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : D950, D955, D959, LG BL-T8, LG G Flex, LS995
  • کد باتری : BL-T8
  • مدل : LG G Flex
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 3500mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • باتری ال جی LG G Pro 2
  تومان 74,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : LG BL-47TH, LG G Pro 2
  • کد باتری : BL-47TH
  • مدل : LG G Pro 2
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 3200mAh
  • کیفیت : خوب
  • گارانتی : شش ماهه
  بیشتر +
 • باتری ال جی LG G2 Mini
  تومان 67,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : LG BL-59UH, LG G2 Mini, Lite D620
  • کد باتری : BL-59UH
  • مدل : LG G2 mini
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 2440mAh
  • کیفیت : خوب
  • گارانتی : شش ماهه
  بیشتر +
 • باتری ال جی LG G2 اورجینال
  تومان 107,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : D802, LG BL-T7, LG Optimus G2, LG Optimus Vu 2
  • کد باتری : BL-T7
  • مدل : LG G2
  • ساختار : Li-Ion
  • ظرفیت : 3000mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • باتری ال جی LG G2 اورجینال
  تومان 88,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : D802, LG BL-54SG, LG Optimus G2, LG Optimus Vu 2
  • کد باتری : BL-54SG
  • مدل : LG G2
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 2610mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • باتری ال جی LG G3 اورجینال
  تومان 120,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : LG BL-53YH, LG G3, LG G3 Stylus
  • کد باتری : BL-53YH
  • مدل : LG G3
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 3000mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • باتری ال جی LG G4
  تومان 82,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : LG BL-51YF, LG G4, LG G4 Stylus
  • کد باتری : BL-51YF
  • مدل : LG G4
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.85
  • ظرفیت : 3000mAh
  • کیفیت : خوب
  • گارانتی : شش ماهه
  بیشتر +
 • باتری ال جی LG G5
  تومان 102,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : LG BL-42D1F, LG G5
  • کد باتری : BL-42D1F
  • مدل : LG G5
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.85
  • ظرفیت : 2800mAh
  • کیفیت : خوب
  • گارانتی : شش ماهه
  بیشتر +
 • باتری ال جی LG G6 اورجینال
  تومان 122,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : H870, LG BL-T32, LG G6
  • کد باتری : BL-T32
  • مدل : LG G6
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 3300mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • باتری ال جی LG Gu230
  تومان 42,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : LG Gs390 Prime, LG Gu230, LG Gu292, LG LGIP-430G
  • کد باتری : LGIP-430G
  • مدل : LG Gu230
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.7
  • ظرفیت : 900mAh
  • کیفیت : خوب
  • گارانتی : شش ماهه
  بیشتر +
Call Now Button