• تومان 50,850
  ویژگی‌های محصول
  • کد باتری : BL-18AT
  • مدل : Tecno M5
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.7 V
  • ظرفیت : 1800mAh
  • کیفیت : خوب
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 53,100
  ویژگی‌های محصول
  • کد باتری : BL-18CT
  • مدل : Tecno R5, Tecno Y3, Tecno Y4
  • ساختار : Li-Poly
  • ولتاژ : 3.7 V
  • ظرفیت : 1450mAh
  • کیفیت : خوب
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 52,200
  ویژگی‌های محصول
  • کد باتری : BL-20AT
  • مدل : Tecno H7, Tecno J7, Tecno M6
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.7 V
  • ظرفیت : 2020mAh
  • کیفیت : خوب
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 53,100
  ویژگی‌های محصول
  • کد باتری : BL-23AT
  • مدل : Tecno H6, Tecno Y6
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.8 V
  • ظرفیت : 2350mAh
  • کیفیت : خوب
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 58,050
  ویژگی‌های محصول
  • کد باتری : BL-24BT
  • مدل : Tecno T464, Tecno T465
  • ساختار : Li-Poly
  • ولتاژ : 3.7 V
  • ظرفیت : 2450mAh
  • کیفیت : خوب
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 59,850
  ویژگی‌های محصول
  • کد باتری : tecno BL-25AT
  • ساختار : Li-Poly
  • ولتاژ : 3.7 V
  • ظرفیت : 2500mAh
  • کیفیت : خوب
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 58,350
  ویژگی‌های محصول
  • کد باتری : tecno BL-25CT
  • مدل : tecno c5
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.7 V
  • ظرفیت : 2000mAh
  • کیفیت : خوب
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 53,550
  ویژگی‌های محصول
  • کد باتری : tecno BL-25HT
  • مدل : Tecno c7
  • ساختار : Li-Poly
  • ولتاژ : 3.7 V, 3.8 V
  • ظرفیت : 2500mAh
  • کیفیت : خوب
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 52,200
  ویژگی‌های محصول
  • کد باتری : tecno BL-25IT
  • مدل : tecno y2
  • ساختار : Li-Poly
  • ولتاژ : 3.8 V
  • ظرفیت : 2500mAh
  • کیفیت : خوب
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 56,700
  ویژگی‌های محصول
  • کد باتری : tecno BL-25JT
  • مدل : Tecno wx3
  • ساختار : Li-Poly
  • ولتاژ : 3.8 V
  • ظرفیت : 2500mAh
  • کیفیت : خوب
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 53,850
  ویژگی‌های محصول
  • کد باتری : BL-28AT
  • مدل : tecno y2, tecno y3+
  • ساختار : Li-Poly
  • ولتاژ : 3.8 V
  • ظرفیت : 2800mAh
  • کیفیت : خوب
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 68,835
  ویژگی‌های محصول
  • مدل : tecno BL-30DT
  • ساختار : Li-Poly
  • ولتاژ : 3.7 V
  • ظرفیت : 3050mAh
  • کیفیت : خوب
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 113,400
  ویژگی‌های محصول
  • کد باتری : BL-39DT
  • مدل : tecno L9
  • ساختار : Li-Poly
  • ولتاژ : 3.8 V
  • ظرفیت : 4000mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 59,100
  ویژگی‌های محصول
  • مدل : tecno BL-40DT
  • ساختار : Li-Poly
  • ولتاژ : 3.7 V
  • ظرفیت : 3900mAh
  • گارانتی : دارد
  بیشتر +
 • تومان 62,100
  ویژگی‌های محصول
  • کد باتری : BL-45AT
  • مدل : Tecno L6
  • ساختار : Li-Poly
  • ولتاژ : 3.8 V
  • ظرفیت : 2350mAh
  • کیفیت : خوب
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 110,100
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Tecno L9 Plus
  • کد باتری : BL-48AT
  • مدل : Tecno L9 Plus
  • ساختار : Li-Poly
  • ولتاژ : 3.8 V
  • ظرفیت : 4850mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
تماس با ما

هیچ اپراتوری آنلاین نیست . لطفا پیغام بگذارید.

چه کمکی از ما بر می آید؟

برای شروع کلیک کنید