• تومان 88,050
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Huawei E5570
  • کد باتری : HB434666RBC
  • مدل : Huawei E5570
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 1500mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 67,350
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : E5573, Huawei E5577
  • کد باتری : HB434666RBC
  • مدل : Huawei E5573
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 1500mAh
  • کیفیت : خوب
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 103,050
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : C8816, C8817, G521, G601, G615, G620, Honor 3C Lite, UNION, Y5, Y538, Y550, Y560, Y625
  • کد باتری : HB474284RBC
  • مدل : Huawei 3C Lite
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 2000mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 133,200
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Honor 6, Huawei 4X
  • کد باتری : HB4242B4EBW
  • مدل : Huawei 4x
  • ساختار : Li-Poly
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 3000mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 133,200
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : 4C, Huawei 5C
  • کد باتری : HB366481ECW
  • مدل : Huawei 5C
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.82
  • ظرفیت : 3000mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 127,050
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : GR5 2017, Huawei 6X, Mate 9 Lite
  • کد باتری : HB386483ECW+
  • مدل : Huawei 6X
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.82
  • ظرفیت : 3340mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 93,450
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : G700, Huawei G610
  • کد باتری : HB505076RBC
  • مدل : Huawei Ascend G610
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 2150mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 64,200
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : G510, G520, G525, G530, Huawei Ascend Y530, Y210
  • کد باتری : HB4W1
  • مدل : Huawei Ascend Y530
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.7
  • ظرفیت : 1700mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 122,700
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Honor 4A, Huawei Ascend Y6
  • کد باتری : HB4342A1RBC
  • مدل : Huawei Ascend Y6
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.7
  • ظرفیت : 2200mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 52,050
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Huawei C6300
  • کد باتری : HB5A3
  • مدل : Huawei C6300
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.7
  • ظرفیت : 1000mAh
  • گارانتی : یک ساله
  • کیفیت : خوب
  بیشتر +
 • تومان 64,350
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Huawei G300
  • کد باتری : HB5N1H
  • مدل : Huawei G300
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.7
  • ظرفیت : 1500mAh
  • کیفیت : خوب
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 82,350
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : C8813D, G525, H882L, Huawei G510, T8951, U8685D, U8686, U8951, W2, Y210, Y301, Y530
  • کد باتری : HB4W1
  • مدل : Huawei G510
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.7
  • ظرفیت : 1700mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 82,350
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Huawei G525
  • کد باتری : HB4W1H
  • مدل : Huawei G525
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.7
  • ظرفیت : 1700mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 73,050
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : G6600, G6603, G6608, Huawei G5520
  • کد باتری : HB4H1
  • مدل : Huawei G5520
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.7
  • ظرفیت : 1000mAh
  • کیفیت : خوب
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 89,850
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Huawei G600, T8950, U8950D, U9508
  • کد باتری : HB5R1
  • مدل : Huawei G600
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.7
  • ظرفیت : 2000mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 122,700
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Huawei G630, P6, P7 Mini
  • کد باتری : HB3742A0EBC
  • مدل : Huawei G630
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 2000mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
تماس با ما

هیچ اپراتوری آنلاین نیست . لطفا پیغام بگذارید.

چه کمکی از ما بر می آید؟

برای شروع کلیک کنید