• تومان 132,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Xiaomi Mi 4A
  • کد باتری : BN30
  • مدل : Xiaomi Mi 4A
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.84
  • ظرفیت : 3120mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 117,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Xiaomi Mi 4C 
  • کد باتری : BM35
  • مدل : Xiaomi Mi 4C
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.84
  • ظرفیت : 3080mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 117,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Xiaomi Mi 4i 
  • کد باتری : BM33
  • مدل : Xiaomi Mi 4i
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.84
  • ظرفیت : 3120mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 116,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Xiaomi Mi 4S
  • کد باتری : BM38
  • مدل : Xiaomi Mi 4s
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.85
  • ظرفیت : 3260mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 109,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Xiaomi Mi 5S
  • کد باتری : BM36
  • مدل : Xiaomi Mi 5S
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.85
  • ظرفیت : 3200mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 108,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Xiaomi Mi 5s Plus 
  • کد باتری : BN37
  • مدل : Xiaomi Mi 5s Plus
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.85
  • ظرفیت : 3800mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 134,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Xiaomi Mi Max 
  • کد باتری : BM49
  • مدل : Xiaomi Mi Max
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.85
  • ظرفیت : 4850mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 193,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Xiaomi Mi Max 2 
  • کد باتری : BM50
  • مدل : Xiaomi Mi Max 2
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.85
  • ظرفیت : 5300mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 120,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Xiaomi Mi Mix
  • کد باتری : BM4C
  • مدل : Xiaomi Mi Mix
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.85
  • ظرفیت : 4400mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 116,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Xiaomi Mi Note 
  • کد باتری : BM21
  • مدل : Xiaomi Mi Note
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.84
  • ظرفیت : 3000mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 129,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Xiaomi Mi Note 2
  • کد باتری : BM48
  • مدل : Xiaomi Mi Note 2
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.85
  • ظرفیت : 4070mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 117,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Xiaomi Mi3 
  • کد باتری : BM31
  • مدل : Xiaomi Mi3
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.80
  • ظرفیت : 3050mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 117,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Xiaomi Mi4
  • کد باتری : BM32
  • مدل : Xiaomi Mi4
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 3080mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 116,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Xiaomi Mi6 
  • کد باتری : BM39
  • مدل : Xiaomi Mi6
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.85
  • ظرفیت : 3350mh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 115,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Xiaomi Mi8
  • کد باتری : BN32
  • مدل : Xiaomi Mi8
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.85
  • ظرفیت : 3200mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 116,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Xiaomi Redmi 1 , Xiaomi Redmi 1S, Xiaomi Redmi 2, Xiaomi Redmi 2S
  • کد باتری : BM41
  • مدل : Xiaomi Redmi 1
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 2050mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
تماس با ما

هیچ اپراتوری آنلاین نیست . لطفا پیغام بگذارید.

چه کمکی از ما بر می آید؟

برای شروع کلیک کنید