• تومان 129,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Lenovo A1000, Lenovo A2010
  • کد باتری : BL253
  • مدل : Lenovo A2010 
  • ساختار : Li-Poly
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 2050mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 129,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Lenovo A5000, Lenovo P90
  • کد باتری : BL234
  • مدل : Lenovo A5000
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 4000mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 130,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Lenovo A6000
  • کد باتری : BL242
  • مدل : Lenovo A6000
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 2300mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 149,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Lenovo A7
  • کد باتری : L13D1P31
  • مدل : Lenovo A7
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 3550mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 126,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Lenovo A7000, Lenovo K3 Note
  • کد باتری : BL243
  • مدل : Lenovo A7000
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 3000mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 119,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Lenovo A7010, Lenovo Vibe K4 Note
  • کد باتری : BL256
  • مدل : Lenovo A7010
  • ساختار : Li-Poly
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 3300mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 137,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Lenovo A5500 , Lenovo A8
  • کد باتری : L13D1P32
  • مدل : Lenovo A8
  • ساختار : Li-Poly
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 4290mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 105,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Lenovo S60
  • کد باتری : BL245
  • مدل : Lenovo S60
  • ساختار : Li-Poly
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 2150mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 111,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Lenovo S90A Sisley
  • کد باتری : BL231
  • مدل : Lenovo S90A Sisley
  • ساختار : Li-Poly
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 2300mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 129,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات :  Lenovo Vibe PL
  • کد باتری : BL259
  • مدل :  Lenovo Vibe PL
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.82
  • ظرفیت : 2750mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 129,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Lenovo Vibe S1
  • کد باتری : BL260
  • مدل : Lenovo Vibe S1
  • ساختار : Li-Poly
  • ولتاژ : 3.85
  • ظرفیت : 2800mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 129,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Lenovo Vibe Max Z90, Lenovo Vibe Shot
  • کد باتری : BL246
  • مدل : Lenovo Vibe Shot
  • ساختار : Li-Poly
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 3000mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 129,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Lenovo Vibe X, X3070
  • کد باتری : BL250
  • مدل : Lenovo Vibe X
  • ساختار : Li-Poly
  • ولتاژ : 3.85
  • ظرفیت : 2500mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 192,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Lenovo Vibe Z2, Lenovo Vibe Z2 pro
  • کد باتری : BL223
  • مدل : Lenovo Vibe Z2 Pro
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 3900mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 111,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Lenovo Zuk Z1
  • کد باتری : BL255
  • مدل : Lenovo Zuk Z1
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.82
  • ظرفیت : 4000mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
تماس با ما

هیچ اپراتوری آنلاین نیست . لطفا پیغام بگذارید.

چه کمکی از ما بر می آید؟

برای شروع کلیک کنید