• باتری لنوو Lenovo A2010 اورجینال
  تومان 129,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Lenovo A1000, Lenovo A185, Lenovo A2010, Lenovo BL253
  • کد باتری : BL253
  • مدل : Lenovo A2010 
  • ساختار : Li-Poly
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 2050mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • باتری لنوو Lenovo A208
  تومان 118,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Lenovo A208, Lenovo A218, Lenovo A269, Lenovo A300, Lenovo BL214
  • کد باتری : BL214
  • مدل : Lenovo A208
  • ساختار : Li-Poly
  • ولتاژ : 3.7
  • ظرفیت : 1300mAh
  • کیفیت : خوب
  • گارانتی : شش ماهه
  بیشتر +
 • باتری لنوو Lenovo A3300 اورجینال
  تومان 172,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Lenovo A3000, Lenovo A3300, Lenovo L12T1P33
  • کد باتری : L12T1P33
  • مدل : Lenovo A3300
  • ساختار : Li-Poly
  • ولتاژ : 3.7
  • ظرفیت : 3500mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • باتری لنوو Lenovo A5000 اورجینال
  تومان 129,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Lenovo A5000, lenovo BL234, Lenovo P70, Lenovo Vibe P1M
  • کد باتری : BL234
  • مدل : Lenovo A5000
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 4000mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • باتری لنوو Lenovo A6000 اورجینال
  تومان 130,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Lenovo A6000, Lenovo BL242
  • کد باتری : BL242
  • مدل : Lenovo A6000
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 2300mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • باتری لنوو Lenovo A7 اورجینال
  تومان 162,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Lenovo A3500, Lenovo A7, Lenovo L13D1P31
  • کد باتری : L13D1P31
  • مدل : Lenovo A7
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 3550mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • باتری لنوو Lenovo A7000 اورجینال
  تومان 126,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Lenovo A7000, lenovo BL243, Lenovo K3 Note
  • کد باتری : BL243
  • مدل : Lenovo A7000
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 3000mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • باتری لنوو Lenovo A7010 اورجینال
  تومان 119,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Lenovo A7010, Lenovo BL256, Lenovo K4 Note
  • کد باتری : BL256
  • مدل : Lenovo A7010
  • ساختار : Li-Poly
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 3300mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • باتری لنوو Lenovo A8 اورجینال
  تومان 159,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Lenovo A5500 , Lenovo A8, Lenovo L13D1P32
  • کد باتری : L13D1P32
  • مدل : Lenovo A8
  • ساختار : Li-Poly
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 4290mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • باتری لنوو Lenovo S60 اورجینال
  تومان 105,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Lenovo BL245, Lenovo S60
  • کد باتری : BL245
  • مدل : Lenovo S60
  • ساختار : Li-Poly
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 2150mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • باتری لنوو Lenovo S90A Sisley اورجینال
  تومان 111,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Lenovo BL231, Lenovo S90A Sisley
  • کد باتری : BL231
  • مدل : Lenovo S90A Sisley
  • ساختار : Li-Poly
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 2300mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • باتری لنوو Lenovo Vibe PL اورجینال
  تومان 129,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات :  Lenovo Vibe PL, Lenovo BL259
  • کد باتری : BL259
  • مدل :  Lenovo Vibe PL
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.82
  • ظرفیت : 2750mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • باتری لنوو Lenovo Vibe S1 اورجینال
  تومان 150,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Lenovo BL260, Lenovo Vibe S1
  • کد باتری : BL260
  • مدل : Lenovo Vibe S1
  • ساختار : Li-Poly
  • ولتاژ : 3.85
  • ظرفیت : 2800mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • باتری لنوو Lenovo Vibe Shot اورجینال
  تومان 154,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Lenovo BL246, Lenovo Vibe Shot
  • کد باتری : BL246
  • مدل : Lenovo Vibe Shot
  • ساختار : Li-Poly
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 3000mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • باتری لنوو Lenovo Vibe X اورجینال
  تومان 129,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Lenovo BL250, Lenovo Vibe X, Lenovo X3070
  • کد باتری : BL250
  • مدل : Lenovo Vibe X
  • ساختار : Li-Poly
  • ولتاژ : 3.85
  • ظرفیت : 2500mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • باتری لنوو Lenovo Vibe Z2 Pro اورجینال
  تومان 192,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Lenovo BL223, Lenovo Vibe Z2, Lenovo Vibe Z2 pro
  • کد باتری : BL223
  • مدل : Lenovo Vibe Z2 Pro
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 3900mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
Call Now Button