• تومان 170,350
  ویژگی‌های محصول
  • مدل : iPhone 6
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.8 V
  • ظرفیت : 1810mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 171,600
  ویژگی‌های محصول
  • مدل : iPhone 6S
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.8 V
  • ظرفیت : 1715mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 185,100
  ویژگی‌های محصول
  • مدل : iPhone 6s Plus
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.8 V
  • ظرفیت : 2750mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 209,550
  ویژگی‌های محصول
  • مدل : iPhone 7 Plus
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.7 V
  • ظرفیت : 2900mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 298,500
  ویژگی‌های محصول
  • مدل : iPhone 8
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.8 V
  • ظرفیت : 1821mAh
  • کیفیت : اورجینال
  بیشتر +
 • تومان 63,600
  ویژگی‌های محصول
  • کد باتری : TLIB5AF
  • مدل : 5035
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.7 V
  • ظرفیت : 1800mAh
  • کیفیت : خوب
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 53,400
  ویژگی‌های محصول
  • کد باتری : CAB30M000C1
  • مدل : Alcatel A906
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.7
  • ظرفیت : 650mAh
  • کیفیت : خوب
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 63,600
  ویژگی‌های محصول
  • کد باتری : CAB32A0000C1
  • مدل : Alcatel One Touch 991D
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.7
  • ظرفیت : 1500mAh
  • کیفیت : خوب
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 46,350
  ویژگی‌های محصول
  • کد باتری : CAB22D000C1
  • مدل : Alcatel OT 2010
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.7
  • ظرفیت : 650mAh
  • کیفیت : خوب
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 62,100
  ویژگی‌های محصول
  • کد باتری : CAB30P000C1
  • مدل : ALCATEL OT 720
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.7 V
  • ظرفیت : 850mAh
  • کیفیت : خوب
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 63,600
  ویژگی‌های محصول
  • کد باتری : CAB30M0000C1
  • مدل : OT203
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.7 V
  • ظرفیت : 650mAh
  • کیفیت : خوب
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 79,200
  ویژگی‌های محصول
  • کد باتری : TLI014A1
  • مدل : OT4030
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.7 V
  • ظرفیت : 1400mAh
  • کیفیت : خوب
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 47,100
  ویژگی‌های محصول
  • کد باتری : CAB30P0000C1
  • مدل : OT800
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.7 V
  • ظرفیت : 850mAh
  • کیفیت : خوب
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 352,500
  ویژگی‌های محصول
  • مدل : iPhone 8 Plus
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 2691mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 118,200
  ویژگی‌های محصول
  • مدل : iPhone 4S
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.7 V
  • ظرفیت : 1430mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 137,100
  ویژگی‌های محصول
  • مدل : iPhone 5
  • ساختار : Li-Poly
  • ولتاژ : 3.7 V
  • ظرفیت : 1440mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
تماس با ما

هیچ اپراتوری آنلاین نیست . لطفا پیغام بگذارید.

چه کمکی از ما بر می آید؟

برای شروع کلیک کنید