• تومان 130,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : D5102, D5103, D5106, Sony C3, T3
  • کد باتری : LiS1546ERPC
  • مدل : Sony C3
  • ساختار : Li-Poly
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 2500mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 123,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Sony E5, Sony Xa, Sony Xa1
  • کد باتری : LiS1618ERPC
  • مدل : Sony E5
  • ساختار : Li-Poly
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 2300mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 53,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Elm, Sony J10i, Txt Pro, Yari
  • کد باتری : BST-43
  • مدل : Sony J10i
  • ساختار : Li-Poly
  • ولتاژ : 3.7
  • ظرفیت : 1000mAh
  • کیفیت : خوب
  • گارانتی : شیش ماهه
  بیشتر +
 • تومان 46,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Sony K310, Sony K510, Sony W200
  • کد باتری : BST-36
  • مدل : Sony K510
  • ساختار : Li-Poly
  • ولتاژ : 3.6
  • ظرفیت : 780mAh
  • کیفیت : خوب
  • گارانتی : شیش ماهه
  بیشتر +
 • تومان 40,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Sony K750, W800
  • کد باتری : BST-37
  • مدل : Sony K750
  • ساختار : Li-Poly
  • ولتاژ : 3.6
  • ظرفیت : 900mAh
  • کیفیت : خوب
  • گارانتی : شیش ماهه
  بیشتر +
 • تومان 47,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Sony K800, Sony K810
  • کد باتری : BST-33
  • مدل : Sony K800
  • ساختار : Li-Poly
  • ولتاژ : 3.6
  • ظرفیت : 960mAh
  • کیفیت : خوب
  • گارانتی : شیش ماهه
  بیشتر +
 • تومان 120,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : E2303, Sony M4
  • کد باتری : LiS1576ERP
  • مدل : Sony M4
  • ساختار : Li-Poly
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 2400mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 104,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : E5603, Sony M5
  • کد باتری : AGPB016-A001
  • مدل : Sony M5
  • ساختار : Li-Poly
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 2600mAh
  • کیفیت : خوب
  • گارانتی : شیش ماهه
  بیشتر +
 • تومان 53,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Sony E, Sony Miro, Sony Neo, Sony Pro
  • کد باتری : BA700
  • مدل : Sony Neo
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.7
  • ظرفیت : 1500mAh
  • کیفیت : خوب
  • گارانتی : شیش ماهه
  بیشتر +
 • تومان 133,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Sony T2
  • کد باتری : AGPB012-A001
  • مدل : Sony T2
  • ساختار : Li-Poly
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 3000mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 52,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Sony T707, W380i, W508, W910i, Z555i, Zylo W20
  • کد باتری : BST-39
  • مدل : Sony T707
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.6
  • ظرفیت : 900mAh
  • کیفیت : خوب
  • گارانتی : شیش ماهه
  بیشتر +
 • تومان 55,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Sony Vivaz, Sony Vivaz Pro
  • کد باتری : EP500
  • مدل : Sony Vivaz
  • ساختار : Li-Poly
  • ولتاژ : 3.7
  • ظرفیت : 1200mAh
  • کیفیت : خوب
  • گارانتی : شیش ماهه
  بیشتر +
 • تومان 122,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Sony L1, Sony X
  • کد باتری : LiS1621ERPC
  • مدل : Sony X
  • ساختار : Li-Poly
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 2620mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 53,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : L Aspen, MT25 Neo, Sony X1, Sony X10, Sony X2, Xperia Play
  • کد باتری : BST-41
  • مدل : Sony X10
  • ساختار : Li-Poly
  • ولتاژ : 3.6
  • ظرفیت : 1500mAh
  • کیفیت : خوب
  • گارانتی : شیش ماهه
  بیشتر +
 • تومان 100,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : E10 A, E10i, Sony X10 Mini
  • کد باتری : AGP1227-8101-211
  • مدل : Sony X10 Mini
  • ساختار : Li-Poly
  • ولتاژ : 3.7
  • ظرفیت : 950mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 44,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Sony X10 Mini Pro
  • کد باتری : BST-38
  • مدل : Sony X10 Mini Pro
  • ساختار : Li-Poly
  • ولتاژ : 3.6
  • ظرفیت : 930mAh
  • کیفیت : خوب
  • گارانتی : شیش ماهه
  بیشتر +
تماس با ما

هیچ اپراتوری آنلاین نیست . لطفا پیغام بگذارید.

چه کمکی از ما بر می آید؟

برای شروع کلیک کنید