• باتری سونی Sony C3 اورجینال
  تومان 130,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : D5102, D5103, D5106, Sony C3, T3
  • کد باتری : LiS1546ERPC
  • مدل : Sony C3
  • ساختار : Li-Poly
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 2500mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • باتری سونی Sony E4 اورجینال
  تومان 121,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Sony E4, Sony LiS1574ERPC
  • کد باتری : LiS1574ERPC
  • مدل : Sony E4
  • ساختار : Li-Poly
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 2300mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • باتری سونی Sony E5 اورجینال
  تومان 123,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Sony E5
  • کد باتری : LiS1618ERPC
  • مدل : Sony E5
  • ساختار : Li-Poly
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 2300mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • باتری سونی Sony K510
  تومان 46,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Sony K310, Sony K510, Sony W200
  • کد باتری : BST-36
  • مدل : Sony K510
  • ساختار : Li-Poly
  • ولتاژ : 3.6
  • ظرفیت : 780mAh
  • کیفیت : خوب
  • گارانتی : شش ماهه
  بیشتر +
 • باتری سونی Sony K750
  تومان 40,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Sony K750, W800
  • کد باتری : BST-37
  • مدل : Sony K750
  • ساختار : Li-Poly
  • ولتاژ : 3.6
  • ظرفیت : 900mAh
  • کیفیت : خوب
  • گارانتی : شش ماهه
  بیشتر +
 • باتری سونی Sony K800
  تومان 47,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Sony K800, Sony K810
  • کد باتری : BST-33
  • مدل : Sony K800
  • ساختار : Li-Poly
  • ولتاژ : 3.6
  • ظرفیت : 960mAh
  • کیفیت : خوب
  • گارانتی : شش ماهه
  بیشتر +
 • باتری سونی Sony M4 اورجینال
  تومان 120,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : E2303, Sony M4
  • کد باتری : LiS1576ERP
  • مدل : Sony M4
  • ساختار : Li-Poly
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 2400mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • باتری سونی Sony M5
  تومان 104,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : E5603, Sony M5
  • کد باتری : AGPB016-A001
  • مدل : Sony M5
  • ساختار : Li-Poly
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 2600mAh
  • کیفیت : خوب
  • گارانتی : شش ماهه
  بیشتر +
 • باتری سونی Sony T2 اورجینال
  تومان 133,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Sony T2
  • کد باتری : AGPB012-A001
  • مدل : Sony T2
  • ساختار : Li-Poly
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 3000mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • باتری سونی Sony T707
  تومان 52,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Sony T707, W380i, W508, W910i, Z555i, Zylo W20
  • کد باتری : BST-39
  • مدل : Sony T707
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.6
  • ظرفیت : 900mAh
  • کیفیت : خوب
  • گارانتی : شش ماهه
  بیشتر +
 • باتری سونی Sony Txt Pro
  تومان 53,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Sony Elm, Sony ST43, Sony Txt, Sony Txt Pro, Sony Yari
  • کد باتری : BST-43
  • مدل : Sony Txt Pro
  • ساختار : Li-Poly
  • ولتاژ : 3.7
  • ظرفیت : 1000mAh
  • کیفیت : خوب
  • گارانتی : شش ماهه
  بیشتر +
 • باتری سونی Sony Vivaz
  تومان 55,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Sony Vivaz, Sony Vivaz Pro
  • کد باتری : EP500
  • مدل : Sony Vivaz
  • ساختار : Li-Poly
  • ولتاژ : 3.7
  • ظرفیت : 1200mAh
  • کیفیت : خوب
  • گارانتی : شش ماهه
  بیشتر +
 • باتری سونی Sony X اورجینال
  تومان 123,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Sony LiS1621ERPC, Sony X
  • کد باتری : LiS1621ERPC
  • مدل : Sony X
  • ساختار : Li-Poly
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 2620mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • باتری سونی Sony X10
  تومان 53,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : L Aspen, MT25 Neo, Sony X1, Sony X10, Sony X2, Xperia Play
  • کد باتری : BST-41
  • مدل : Sony X10
  • ساختار : Li-Poly
  • ولتاژ : 3.6
  • ظرفیت : 1500mAh
  • کیفیت : خوب
  • گارانتی : شش ماهه
  بیشتر +
 • باتری سونی Sony X10 Mini Pro
  تومان 44,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Sony X10 Mini Pro
  • کد باتری : BST-38
  • مدل : Sony X10 Mini Pro
  • ساختار : Li-Poly
  • ولتاژ : 3.6
  • ظرفیت : 930mAh
  • کیفیت : خوب
  • گارانتی : شش ماهه
  بیشتر +
 • باتری سونی Sony X10 Mini اورجینال
  تومان 100,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : E10 A, E10i, Sony X10 Mini
  • کد باتری : AGP1227-8101-211
  • مدل : Sony X10 Mini
  • ساختار : Li-Poly
  • ولتاژ : 3.7
  • ظرفیت : 950mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
Call Now Button