• تومان 117,600
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : LG G Flex
  • کد باتری : BL-T11
  • مدل : LG G Flex
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 2500mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 118,350
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : D950, D955, D959, G Flex, LS995
  • کد باتری : BL-T8
  • مدل : LG G Flex
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 3500mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 103,500
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : H950, H955, H959, LG G Flex2, LS996
  • کد باتری : BL-T16
  • مدل : LG G flex 2
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 3000mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 104,100
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : LG K7, LG K8
  • کد باتری : BL-46ZH
  • مدل : LG k8
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 2045mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 131,850
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : K520, LG V10, Stylus 2
  • کد باتری : BL-45B1F
  • مدل : LG Stylus 2 V10
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.85
  • ظرفیت : 3000mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 131,850
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : LG Stylus 3, LG V20
  • کد باتری : BL-44E1F
  • مدل : LG Stylus 3 V20
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.85
  • ظرفیت : 3200mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 141,600
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : LG X Cam
  • کد باتری : BL-T23
  • مدل : LG X Cam
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.85
  • ظرفیت : 2520mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 148,350
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : LG Zero
  • کد باتری : BL-T22
  • مدل : LG Zero
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 2050mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 62,550
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Samsung Galaxy S5670, Samsung Galaxy S5830
  • کد باتری : EB494358VU
  • مدل : Samsung Galaxy Ace
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.7
  • ظرفیت : 1350mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 118,050
  ویژگی‌های محصول
  • کد باتری : EB-BE500ABE
  • مدل : Samsung Galaxy E5
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 2400mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 97,200
  ویژگی‌های محصول
  • کد باتری : EB-BE700ABE
  • مدل : Samsung Galaxy E7
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 2950mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 112,500
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Samsung Galaxy J700F
  • کد باتری : EB-BJ700BBC
  • مدل : Samsung Galaxy J7 NFC
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 3000mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 110,700
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Samsung Galaxy N910, Samsung Galaxy Note 4
  • کد باتری : EB-BN916BBC
  • مدل : Samsung Galaxy Note 4 NFC
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 3220mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 130,200
  ویژگی‌های محصول
  • کد باتری : EB-BN920ABE
  • مدل : Samsung Galaxy Note 5
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.85
  • ظرفیت : 3000mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 62,550
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Samsung Galaxy S5300, Samsung Galaxy S5360, Samsung Galaxy S5380
  • کد باتری : EB454357VU
  • مدل : Samsung Galaxy Pocket
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.7
  • ظرفیت : 1200mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 86,700
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Samsung Galaxy S7562
  • کد باتری : EB425161LU
  • مدل : Samsung Galaxy S Dous
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 1500mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
تماس با ما

هیچ اپراتوری آنلاین نیست . لطفا پیغام بگذارید.

چه کمکی از ما بر می آید؟

برای شروع کلیک کنید