• تومان 50,100
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : A133, A200, A258, Cookie, COOkie Lite, GM360, GS290, GT400, GU200, GW300, T300, T310, Viewty Smile, Viewty Snap
  • کد باتری : LGIP-430N
  • مدل : LG Cookie Lite
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.7
  • ظرفیت : 900mAh
  • کیفیت : خوب
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 79,350
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : LG G PRO 2
  • کد باتری : BL-47TH
  • مدل : LG G Pro 2
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 3200mAh
  • کیفیت : خوب
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 116,100
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : D802, G2, Optimus, Optimus vu 2
  • کد باتری : BL-T7
  • مدل : LG G2
  • ساختار : Li-Ion
  • ظرفیت : 3000mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 95,850
  ویژگی‌های محصول
  • کد باتری : BL-54SG
  • مدل : LG G2
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 2610mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 44,700
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : GS390 Prime, GU230, GU292
  • کد باتری : LGIP-430G
  • مدل : LG GU230
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.7
  • ظرفیت : 900mAh
  • کیفیت : خوب
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 113,100
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : LG K10
  • کد باتری : BL-45A1H
  • مدل : LG K10
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 2300mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 125,100
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : (LG K10 (2017, LG M250N, LG X400
  • کد باتری : BL-46G1F
  • مدل : LG K10 2017
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.85
  • ظرفیت : 2800mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 110,700
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : LG K4 2017, LG K8 2017
  • کد باتری : BL-45F1F
  • مدل : LG K4 2017
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.85
  • ظرفیت : 2410mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 125,100
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : LG K4 2017, LG K8 2017
  • کد باتری : BL-45F1F
  • مدل : LG K8 2017
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.85
  • ظرفیت : 2410mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 36,350
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : KP100, KP105
  • کد باتری : LGIP-430A
  • مدل : LG KP100
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.7
  • ظرفیت : 900mAh
  • کیفیت : خوب
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 118,050
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : E960, E970, E973, E975, F180, Nexus4, Optimus G
  • کد باتری : BL-T5
  • مدل : LG Nexus 4
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 2100mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 73,350
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : LG Nitro HD
  • کد باتری : BL-49KH
  • مدل : LG Nitro HD
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 1830mAh
  • کیفیت : خوب
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 73,350
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Optimus 2X, Optimus 3D
  • کد باتری : FL-53HN
  • مدل : LG Optimus 2X
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.7
  • ظرفیت : 1500mAh
  • کیفیت : خوب
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 73,350
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Optimus 2X, Optimus 3D
  • کد باتری : FL-53HN
  • مدل : LG Optimus 3D
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.7
  • ظرفیت : 1500mAh
  • کیفیت : خوب
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 70,200
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Optimus 3D Max, P720, P725
  • کد باتری : BL-48LN
  • مدل : LG Optimus 3D Max
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.7
  • ظرفیت : 1520mAh
  • کیفیت : خوب
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 126,600
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : D213, L Fino D290, L50, Leon 4G LTE
  • کد باتری : BL-41ZH
  • مدل : LG Optimus L50
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 1900mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
تماس با ما

هیچ اپراتوری آنلاین نیست . لطفا پیغام بگذارید.

چه کمکی از ما بر می آید؟

برای شروع کلیک کنید