• تومان 119,850
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : D820, D821, LG X Screen, Nexus 5
  • کد باتری : BL-T9
  • مدل : LG Nexus 5
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 2300mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 131,700
  ویژگی‌های محصول
  • کد باتری : LIS1546ERPC
  • مدل : Sony C3
  • ساختار : Li-Poly
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 2500mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 134,700
  ویژگی‌های محصول
  • کد باتری : LIS1561ERPC
  • مدل : Sony C4
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 2600mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 134,100
  ویژگی‌های محصول
  • کد باتری : LIS1618ERPC
  • مدل : Sony E5
  • ساختار : Li-Poly
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 2300mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 54,900
  ویژگی‌های محصول
  • کد باتری : BST-43
  • مدل : Sony J10i
  • ساختار : Li-Poly
  • ولتاژ : 3.7
  • ظرفیت : 1000mAh
  • کیفیت : خوب
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 46,620
  ویژگی‌های محصول
  • کد باتری : BST-36
  • مدل : Sony K510
  • ساختار : Li-Poly
  • ولتاژ : 3.6
  • ظرفیت : 780mAh
  • کیفیت : خوب
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 47,700
  ویژگی‌های محصول
  • کد باتری : BST-33
  • مدل : Sony K800
  • ساختار : Li-Poly
  • ولتاژ : 3.6
  • ظرفیت : 960mAh
  • کیفیت : خوب
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 110,250
  ویژگی‌های محصول
  • کد باتری : AGPB016-A001
  • مدل : Sony M5
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 2600mAh
  • کیفیت : خوب
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 58,050
  ویژگی‌های محصول
  • کد باتری : BA700
  • مدل : Sony Miro
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.7
  • ظرفیت : 1500mAh
  • کیفیت : خوب
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 49,350
  ویژگی‌های محصول
  • کد باتری : BST-38
  • مدل : Sony S500i
  • ساختار : Li-Poly
  • ولتاژ : 3.6
  • ظرفیت : 930mAh
  • کیفیت : خوب
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 109,050
  ویژگی‌های محصول
  • کد باتری : AGPB012-A001
  • مدل : Sony T2
  • ساختار : Li-Poly
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 3000mAh
  • کیفیت : خوب
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 56,850
  ویژگی‌های محصول
  • کد باتری : BST-39
  • مدل : Sony T707
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.6
  • ظرفیت : 920mAh
  • کیفیت : خوب
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 55,200
  ویژگی‌های محصول
  • کد باتری : EP500
  • مدل : Sony Vivaz
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.7
  • ظرفیت : 1200mAh
  • کیفیت : خوب
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 41,400
  ویژگی‌های محصول
  • کد باتری : BST-37
  • مدل : Sony W810
  • ساختار : Li-Poly
  • ولتاژ : 3.6
  • ظرفیت : 900mAh
  • کیفیت : خوب
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 133,200
  ویژگی‌های محصول
  • کد باتری : LIP1621ERPC
  • مدل : Sony x
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 2620mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • ویژگی‌های محصول
  • کد باتری : BST-41
  • مدل : Sony X10
  • ساختار : Li-Poly
  • ولتاژ : 3.6
  • ظرفیت : 1500mAh
  • کیفیت : خوب
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
تماس با ما

هیچ اپراتوری آنلاین نیست . لطفا پیغام بگذارید.

چه کمکی از ما بر می آید؟

برای شروع کلیک کنید