• تومان 148,200
  ویژگی‌های محصول
  • کد باتری : C11P1424
  • مدل : Asus Zenfone 2
  • ساختار : Li-Poly
  • ولتاژ : 3.85
  • ظرفیت : 3000mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 122,700
  ویژگی‌های محصول
  • کد باتری : EB-BG925ABE
  • مدل : Samsung Galaxy S6 Edge
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.85
  • ظرفیت : 2600mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 43,200
  ویژگی‌های محصول
  • کد باتری : E315B18100003941
  • مدل : Smart B315
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.7
  • ظرفیت : 600mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 40,200
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Alcatel OT 1010
  • کد باتری : T5001418AAAA
  • مدل : Alcatel OT 1010
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.7
  • ظرفیت : 750mAh
  • کیفیت : خوب
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 154,050
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Galaxy Tab 3 GT, P5200, P5210, P5213, P5220
  • کد باتری : T4500E
  • مدل : Samsung Galaxy Tab 3 10.15 P5200
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 6800mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 182,700
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Galaxy Tab 4 10.1 T530, Galaxy Tab 4 10.1 T531
  • کد باتری : EB-BT530FBC
  • مدل : Samsung Galaxy Tab 4 10.1 T530
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 6800mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 131,400
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : T700, T705C, TAB S8.4
  • کد باتری : EB-BT705FBE
  • مدل : Samsung Tab S 8.4 T700
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 4900mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 182,400
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Tab 2 7.0 P3100 P3105, Tab 2 7.0 P3110 P3113, Tab 7.0 Plus P6200, Tab 7.0 Plus P6210
  • کد باتری : SP4960C3B
  • مدل : Samsung Galaxy Tab 2 7 P3100
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.7
  • ظرفیت : 4000mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 148,050
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Asus Zenfone Selfie
  • کد باتری : C11P1501
  • مدل : Asus Zenfone Selfie
  • ساختار : Li-Poly
  • ولتاژ : 3.85
  • ظرفیت : 3000mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 93,600
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Em28, Em330, ReW233, V465, W175, W230a, W375, W376
  • کد باتری : BQ50
  • مدل : Motorola ReW233
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.7
  • ظرفیت : 910mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 77,100
  ویژگی‌های محصول
  • کد باتری : S5250B15120003945
  • مدل : Smart S5250
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 2000mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 71,850
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Samsung Galaxy S7262
  • کد باتری : B100AE
  • مدل : Samsung Galaxy Star Pro
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.7
  • ظرفیت : 1500mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 56,550
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Samsung Galaxy D780, Samsung Galaxy G810, Samsung Galaxy i550, Samsung Galaxy i7110, Samsung Galaxy i8510
  • کد باتری : AB474350BU
  • مدل : Samsung Galaxy i550
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.7
  • ظرفیت : 1200mAh
  • کیفیت : خوب
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 118,200
  ویژگی‌های محصول
  • کد باتری : EB-BC501ABE
  • مدل : Samsung Galaxy C5 Pro
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.85
  • ظرفیت : 3000mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 132,600
  ویژگی‌های محصول
  • کد باتری : BN43
  • مدل : Xiaomi Redmi Note 4
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.85
  • ظرفیت : 4000mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 119,700
  ویژگی‌های محصول
  • کد باتری : BM47
  • مدل : Xiaomi Redmi 3
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.85
  • ظرفیت : 4100mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
تماس با ما

هیچ اپراتوری آنلاین نیست . لطفا پیغام بگذارید.

چه کمکی از ما بر می آید؟

برای شروع کلیک کنید