• تومان 131,700
  ویژگی‌های محصول
  • کد باتری : LIS1546ERPC
  • مدل : Sony C3
  • ساختار : Li-Poly
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 2500mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 134,700
  ویژگی‌های محصول
  • کد باتری : LIS1561ERPC
  • مدل : Sony C4
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 2600mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 134,100
  ویژگی‌های محصول
  • کد باتری : LIS1618ERPC
  • مدل : Sony E5
  • ساختار : Li-Poly
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 2300mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 54,900
  ویژگی‌های محصول
  • کد باتری : BST-43
  • مدل : Sony J10i
  • ساختار : Li-Poly
  • ولتاژ : 3.7
  • ظرفیت : 1000mAh
  • کیفیت : خوب
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 46,620
  ویژگی‌های محصول
  • کد باتری : BST-36
  • مدل : Sony K510
  • ساختار : Li-Poly
  • ولتاژ : 3.6
  • ظرفیت : 780mAh
  • کیفیت : خوب
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 47,700
  ویژگی‌های محصول
  • کد باتری : BST-33
  • مدل : Sony K800
  • ساختار : Li-Poly
  • ولتاژ : 3.6
  • ظرفیت : 960mAh
  • کیفیت : خوب
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 110,250
  ویژگی‌های محصول
  • کد باتری : AGPB016-A001
  • مدل : Sony M5
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 2600mAh
  • کیفیت : خوب
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 58,050
  ویژگی‌های محصول
  • کد باتری : BA700
  • مدل : Sony Miro
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.7
  • ظرفیت : 1500mAh
  • کیفیت : خوب
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 49,350
  ویژگی‌های محصول
  • کد باتری : BST-38
  • مدل : Sony S500i
  • ساختار : Li-Poly
  • ولتاژ : 3.6
  • ظرفیت : 930mAh
  • کیفیت : خوب
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 109,050
  ویژگی‌های محصول
  • کد باتری : AGPB012-A001
  • مدل : Sony T2
  • ساختار : Li-Poly
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 3000mAh
  • کیفیت : خوب
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 41,400
  ویژگی‌های محصول
  • کد باتری : BST-37
  • مدل : Sony W810
  • ساختار : Li-Poly
  • ولتاژ : 3.6
  • ظرفیت : 900mAh
  • کیفیت : خوب
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 133,200
  ویژگی‌های محصول
  • کد باتری : LIP1621ERPC
  • مدل : Sony x
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 2620mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 100,200
  ویژگی‌های محصول
  • کد باتری : AGP1227-8101-211
  • مدل : Sony X10 Mini
  • ساختار : Li-Poly
  • ولتاژ : 3.7
  • ظرفیت : 950mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 133,200
  ویژگی‌های محصول
  • کد باتری : LIS1618ERPC
  • مدل : Sony XA
  • ساختار : Li-Poly
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 2300mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 142,200
  ویژگی‌های محصول
  • کد باتری : LIS1594ERPC
  • مدل : Xperia XA Ultra
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 2700mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 122,550
  ویژگی‌های محصول
  • کد باتری : LIS1489ERPC
  • مدل : Sony Xperia Acro S
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.7
  • ظرفیت : 1840mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
تماس با ما

هیچ اپراتوری آنلاین نیست . لطفا پیغام بگذارید.

چه کمکی از ما بر می آید؟

برای شروع کلیک کنید