• تومان 92,700
  ویژگی‌های محصول
  • کد باتری : EB615268VU
  • مدل : Samsung Galaxy Note 1
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.7
  • ظرفیت : 2500mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 108,600
  ویژگی‌های محصول
  • کد باتری : EB595675LU
  • مدل : Samsung Galaxy Note 2
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 3100mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 107,850تومان 131,700
  ویژگی‌های محصول
  • کد باتری : B800BC
  • مدل : Samsung Galaxy Note 3
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 3200mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 86,850
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Samsung Galaxy i9200
  • کد باتری : B700BC
  • مدل : Samsung Galaxy Mega
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 3200mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 132,750
  ویژگی‌های محصول
  • کد باتری : EB-BA500ABE
  • مدل : Samsung Galaxy A5 2015
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 2300mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 131,700
  ویژگی‌های محصول
  • کد باتری : EB-BA800ABE
  • مدل : Samsung Galaxy A8
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.85
  • ظرفیت : 3050mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 82,050
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Samsung Gamaxy Ace 2, Samsung Gamaxy i8160, Samsung Gamaxy i8190, Samsung Gamaxy S Duos, Samsung Gamaxy S3 Mini, Samsung Gamaxy S7562, Samsung Gamaxy S7582
  • کد باتری : EB425161LU
  • مدل : Samsung Galaxy Ace 2
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 1500mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 70,350
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Samsung Galaxy Ace 3, Samsung Galaxy G313, Samsung Galaxy G318, Samsung Galaxy J1 Mini, Samsung Galaxy S7272, Samsung Galaxy S7275, Samsung Galaxy Trend 2
  • کد باتری : EB-BG313BBE
  • مدل : Samsung Galaxy Ace 3
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 1500mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 112,200
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Samsung Galaxy G850
  • کد باتری : EB-BG850BBE
  • مدل : Samsung Galaxy Alpha
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.85
  • ظرفیت : 1860mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 128,550
  ویژگی‌های محصول
  • کد باتری : EB-BC501ABE
  • مدل : Samsung Galaxy C5 Pro
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.85
  • ظرفیت : 3000mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 58,200
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Samsung Galaxy B3410, Samsung Galaxy C3330, Samsung Galaxy C3510, Samsung Galaxy C6112, Samsung Galaxy Champ 2, Samsung Galaxy Corby F400, Samsung Galaxy J800, Samsung Galaxy Monte, Samsung Galaxy S3650, Samsung Galaxy S5260, Samsung Galaxy S5550, Samsung Galaxy S5560, Samsung Galaxy S5600, Samsung Galaxy S5610, Samsung Galaxy Shark 2, Samsung Galaxy Star 2 S5620
  • کد باتری : AB463651BE
  • مدل : Samsung Galaxy Corby
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.7
  • ظرفیت : 960mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 74,400
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Samsung Galaxy Corby 2, Samsung Galaxy Evergreen, Samsung Galaxy S3850, Samsung Galaxy Smiley S5220, Samsung Galaxy Star 3 A667, Samsung Galaxy T359
  • کد باتری : EB424255VA
  • مدل : Samsung Galaxy Corby 2
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.7
  • ظرفیت : 1000mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 87,300
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Samsung Galaxy Core, Samsung Galaxy Core I8262, Samsung Galaxy Core Plus, Samsung Galaxy G350 Star Advance Duos, Samsung Galaxy G350E Star Advance Duos
  • کد باتری : B150AE
  • مدل : Samsung Galaxy Core
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 1800mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 86,400
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Samsung Galaxy Core 2 Dous, Samsung Galaxy G355
  • کد باتری : EB-BG355BBE
  • مدل : Samsung Galaxy Core 2
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 2000mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 103,050
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Samsung Galaxy Core Prime, Samsung Galaxy Core Prime Lite, Samsung Galaxy G360F, Samsung Galaxy J2
  • کد باتری : EB-BG360BBE
  • مدل : Samsung Galaxy Core Prime
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 2000mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 47,700
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Samsung Galaxy D900, Samsung Galaxy D900B, Samsung Galaxy D900i, Samsung Galaxy E490, Samsung Galaxy E690, Samsung Galaxy E780, Samsung Galaxy E783, Samsung Galaxy E788, Samsung Galaxy M359, Samsung Galaxy SE788, Samsung Galaxy SGH-D908, Samsung Galaxy T729
  • کد باتری : AB503442CU
  • مدل : Samsung Galaxy D900
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.7
  • ظرفیت : 800mAh
  • کیفیت : خوب
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
تماس با ما

هیچ اپراتوری آنلاین نیست . لطفا پیغام بگذارید.

چه کمکی از ما بر می آید؟

برای شروع کلیک کنید