• باتری Samsung Galaxy A8 2015 (A800) اورجینال
  تومان 148,000
  ویژگی‌های محصول
  • کد باتری : EB-BA800ABE
  • مدل : Samsung Galaxy A8 2015 (A800)
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.85
  • ظرفیت : 3050mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • باتری Samsung Galaxy Ace
  تومان 55,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Samsung Galaxy Ace, Samsung Galaxy EB494358VU, Samsung Galaxy S5670, Samsung Galaxy S5830
  • کد باتری : EB494358VU
  • مدل : Samsung Galaxy Ace
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.7
  • ظرفیت : 1350mAh
  • کیفیت : خوب
  • گارانتی : شش ماهه
  بیشتر +
 • باتری Samsung Galaxy Ace 2 اورجینال
  تومان 75,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Samsung Galaxy Ace 2, Samsung Galaxy EB425161LU, Samsung Galaxy i8160, Samsung Galaxy i8190, Samsung Galaxy S Duos, Samsung Galaxy S3 Mini, Samsung Galaxy S7562, Samsung Galaxy S7582
  • کد باتری : EB425161LU
  • مدل : Samsung Galaxy Ace 2
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 1500mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • باتری Samsung Galaxy C5 Pro اورجینال
  تومان 118,000
  ویژگی‌های محصول
  • کد باتری : EB-BC501ABE
  • مدل : Samsung Galaxy C5 Pro
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.85
  • ظرفیت : 3000mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • باتری Samsung Galaxy Corby
  تومان 58,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Samsung Galaxy AB463651BU, Samsung Galaxy C6112, Samsung Galaxy Corby, Samsung Galaxy S3650, Samsung Galaxy S5600, Samsung Galaxy S5610
  • کد باتری : AB463651BU
  • مدل : Samsung Galaxy Corby
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.7
  • ظرفیت : 960mAh
  • کیفیت : خوب
  • گارانتی : شش ماهه
  بیشتر +
 • باتری Samsung Galaxy Corby 2 اورجینال
  تومان 67,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Samsung Galaxy Corby 2, Samsung Galaxy EB424255VA, Samsung Galaxy Evergreen, Samsung Galaxy S3850, Samsung Galaxy Smiley S5220, Samsung Galaxy Star 3 A667, Samsung Galaxy T359
  • کد باتری : EB424255VA
  • مدل : Samsung Galaxy Corby 2
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.7
  • ظرفیت : 1000mAh
  • کیفیت : خوب
  • گارانتی : شش ماهه
  بیشتر +
 • باتری Samsung Galaxy Core اورجینال
  تومان 74,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Samsung Galaxy Core, Samsung Galaxy Core I8262, Samsung Galaxy Core Plus, Samsung Galaxy G350
  • کد باتری : B150AE
  • مدل : Samsung Galaxy Core
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 1800mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • باتری Samsung Galaxy E5 2015 اورجینال
  تومان 108,000
  ویژگی‌های محصول
  • کد باتری : EB-BE500ABE
  • مدل : Samsung Galaxy E5
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 2400mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • باتری Samsung Galaxy E7 2015 اورجینال
  تومان 97,000
  ویژگی‌های محصول
  • کد باتری : EB-BE700ABE
  • مدل : Samsung Galaxy E7
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 2950mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • باتری Samsung Galaxy G313 اورجینال
  تومان 72,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Samsung EB-BG313BBE, Samsung Galaxy Ace 3, Samsung Galaxy G313, Samsung Galaxy G318, Samsung Galaxy J1 Mini, Samsung Galaxy S7272, Samsung Galaxy S7275, Samsung Galaxy Trend 2, Samsung Galaxy V
  • کد باتری : EB-BG313BBE
  • مدل : Samsung Galaxy G313
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 1500mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • باتری Samsung Galaxy Grand 2 اورجینال
  تومان 100,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Samsung Galaxy EB-B220AC, Samsung Galaxy G7102, Samsung Galaxy G7106, Samsung Galaxy G7108, Samsung Galaxy Grand 2
  • کد باتری : EB-B220AC
  • مدل : Samsung Galaxy Grand 2
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.7
  • ظرفیت : 2600mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • باتری Samsung Galaxy Grand Duos
  تومان 74,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Samsung Galaxy EB535163LU, Samsung Galaxy Grand Duos, Samsung Galaxy Grand Neo I9060I, Samsung Galaxy I9082
  • کد باتری : EB535163LU
  • مدل : Samsung Galaxy Grand Duos
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 2100mAh
  • کیفیت : خوب
  • گارانتی : شش ماهه
  بیشتر +
 • باتری Samsung Galaxy i550
  تومان 56,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Samsung Galaxy D780, Samsung Galaxy G810, Samsung Galaxy i550, Samsung Galaxy i7110, Samsung Galaxy i8510
  • کد باتری : AB474350BU
  • مدل : Samsung Galaxy i550
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.7
  • ظرفیت : 1200mAh
  • کیفیت : خوب
  • گارانتی : شش ماهه
  بیشتر +
 • باتری Samsung Galaxy J4 Plus اورجینال
  تومان 130,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Samsung EB-BG610ABE, Samsung Galaxy J4 Core, Samsung Galaxy J4 Plus, Samsung Galaxy J6 Plus
  • کد باتری : EB-BG610ABE
  • مدل : Samsung Galaxy J4 Plus
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.85
  • ظرفیت : 3300mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • باتری Samsung Galaxy J7 2015 اورجینال
  تومان 123,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Samsung Galaxy EB-BJ700BBC, Samsung Galaxy J4, Samsung Galaxy J7, Samsung Galaxy J700
  • کد باتری : EB-BJ700BBC
  • مدل : Samsung Galaxy J7 (2015)
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 3000mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • باتری Samsung Galaxy J700 اورجینال
  تومان 55,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Samsung AB503442BU, Samsung Galaxy E570, Samsung Galaxy J700, Samsung Galaxy Z150
  • کد باتری : AB503442BU
  • مدل : Samsung Galaxy J700
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.7
  • ظرفیت : 800mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
Call Now Button