• باتری هوآوی Huawei Honor 4C اورجینال
  تومان 130,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Huawei Honor 4C
  • کد باتری : HB444199EBC
  • مدل : Huawei Honor 4C
  • ساختار : Li-Poly
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 2500mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • باتری هوآوی Huawei Honor 7 اورجینال
  تومان 136,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Honor 5C, Honor 7 Lite, Honor 7A, Honor 8, Honor 8 Lite, Huawei Honor 7, Huawei P Smart, Huawei P20 Lite, Huawei P8 Lite 2017, Huawei P9, Huawei P9 Lite, Huawei Y6 2018, Huawei Y7 2018
  • کد باتری : HB494590EBC
  • مدل : Huawei Honor 7
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 3000mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • باتری هوآوی Huawie Mate 1 اورجینال
  تومان 120,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Huawei Mate 1, Mate 2, MT1-U06, MT2-L02, MT2-L05
  • کد باتری : HB496791EBC
  • مدل : Huawei Mate 1
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 3900mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • باتری هوآوی Huawei Mate 10 Lite اورجینال
  تومان 170,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Huawei Honor 7X, Huawei Mate 10 Lite, Huawei Nova 2 Plus
  • کد باتری : HB356687ECW
  • مدل : Huawei Mate 10 Lite
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.82
  • ظرفیت : 3340mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • باتری هوآوی Huawei Mate 10 Pro اورجینال
  تومان 148,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Huawei Mate 10 Pro
  • کد باتری : HB436486ECW
  • مدل : Huawei Mate 10 Pro
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.82
  • ظرفیت : 4000mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • باتری هوآوی Huawei Mate 10 اورجینال
  تومان 121,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Huawei Mate 10, Huawei Mate 10 Pro, Huawei P20 Pro
  • کد باتری : HB436486ECW
  • مدل : Huawei Mate 10
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.82
  • ظرفیت : 4000mAh
  • گارانتی : یک ساله
  • کیفیت : اورجینال
  بیشتر +
 • باتری هوآوی Huawei Mate 2 اورجینال
  تومان 120,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Huawei Mate 2
  • کد باتری : HB496791EBC
  • مدل : Huawei Mate 2
  • ساختار : Li-Poly
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 3900mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • باتری هوآوی Huawei Mate 8 اورجینال
  تومان 134,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Huawei Mate 8
  • کد باتری : HB396693ECW
  • مدل : Huawei Mate 8
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.82
  • ظرفیت : 4000mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • باتری هوآوی Huawei Mate 9 اورجینال
  تومان 122,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Huawei Mate 9, Huawei Y7, Huawei Y7 2019, Huawei Y7 Prime
  • کد باتری : HB396689ECW
  • مدل : Huawei Mate 9
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.82
  • ظرفیت : 4000mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 165,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Huawei 6X, Huawei Mate9 Lite, Huawei Nova Plus
  • کد باتری : HB386483ECW+
  • مدل : Huawei Mate9 Lite
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.82
  • ظرفیت : 3340mAh
  • کیفیت : خوب
  • گارانتی : شش ماهه
  بیشتر +
 • باتری هوآوی Huawei P1 اورجینال
  تومان 124,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Huawei G500, Huawei P1
  • کد باتری : HB4Q1HV
  • مدل : Huawei P1
  • ساختار : Li-Poly
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 1800mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • باتری هوآوی Huawei P10 Lite اورجینال
  تومان 168,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Huawei Mate 20 Lite, Huawei Nova 3, Huawei P10 Lite
  • کد باتری : HB366481ECW
  • مدل : Huawei P10 Lite
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.82
  • ظرفیت : 3000mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • باتری هوآوی Huawei P10 اورجینال
  تومان 134,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Huawei Honor 9, Huawei P10
  • کد باتری : HB386280ECW
  • مدل : Huawei P10
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.82
  • ظرفیت : 3200mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • باتری هوآوی Huawei P20 اورجینال
  تومان 123,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Huawei Honor 10, Huawei P20
  • کد باتری : HB396285ECW
  • مدل : Huawei P20
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.82
  • ظرفیت : 3400mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • باتری هوآوی Huawei P7 اورجینال
  تومان 117,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Huawei P7, L05, L09, L10, L11
  • کد باتری : HB3543B4EBW
  • مدل : Huawei P7
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 2460mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • باتری هوآوی Huawei P8 اورجینال
  تومان 138,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Huawei P8
  • کد باتری : HB3447A9EBW
  • مدل : Huawei P8
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 2600mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
Call Now Button