• باتری Samsung Galaxy M30
  تومان 187,000
  ویژگی‌های محصول
  • کد باتری : EB-BG580ABU
  • مدل : Samsung Galaxy M30
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.85
  • ظرفیت : 5000mAh
  • کیفیت : خوب
  • گارانتی : شش ماهه
  بیشتر +
 • باتری Samsung Galaxy Mega 5.8 اورجینال
  تومان 91,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Samsung Galaxy B650AC, Samsung Galaxy G7102, Samsung Galaxy Grand 2 G7105, Samsung Galaxy i9150, Samsung Galaxy i9152, Samsung Galaxy i9295, Samsung Galaxy i9500, Samsung Galaxy i9502, Samsung Galaxy i9505, Samsung Galaxy Mega 5.8 Dual, Samsung Galaxy S4, Samsung Galaxy S4 Active
  • کد باتری : B650AC
  • مدل : Samsung Galaxy Mega 5.8
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 2600mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • باتری Samsung Galaxy Mini اورجینال
  تومان 58,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Samsung Galaxy C6712, Samsung Galaxy EB494353VU, Samsung Galaxy Galaxy 551, Samsung Galaxy Mini, Samsung Galaxy S5250 525, Samsung Galaxy S5282, Samsung Galaxy S5330 533, Samsung Galaxy S5570, Samsung Galaxy S7230E 723, Samsung Galaxy Star 2 S5280, Samsung Galaxy Star S5253
  • کد باتری : EB494353VU
  • مدل : Samsung Galaxy Mini
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.7
  • ظرفیت : 1200mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • باتری Samsung Galaxy Nexus
  تومان 59,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Samsung Galaxy EB-L1F2HVU, Samsung Galaxy i9250, Samsung Galay Nexus, Samsung Galay Nexus Prime
  • کد باتری : EB-L1F2HVU
  • مدل : Samsung Galaxy Nexus
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.7
  • ظرفیت : 1750mAh
  • کیفیت : خوب
  • گارانتی : شش ماهه
  بیشتر +
 • باتری Samsung Galaxy Note 3 Neo اورجینال
  تومان 99,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Samsung Galaxy N750, Samsung Galaxy N7505, Samsung Galaxy Note 3 Neo
  • کد باتری : EB-BN750BBC
  • مدل : Samsung Galaxy Note 3 Neo
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 3100mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • باتری Samsung Galaxy Note 4 اورجینال
  تومان 117,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Samsung EB-BN910BBE, Samsung Galaxy N910, Samsung Galaxy Note 4
  • کد باتری : EB-BN910BBE
  • مدل : Samsung Galaxy Note 4
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 3220mAh
  • کیفیت : خوب
  • گارانتی : شش ماهه
  بیشتر +
 • باتری Samsung Galaxy Note 5 اورجینال
  تومان 126,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Samsung Galaxy N920, Samsung Galaxy Note 5
  • کد باتری : EB-BN920ABE
  • مدل : Samsung Galaxy Note 5
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.85
  • ظرفیت : 3000mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • باتری Samsung Galaxy Note 9 اورجینال
  تومان 142,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Samsung EB-BN965ABU, Samsung Galaxy Note 9
  • کد باتری : EB-BN965ABU
  • مدل : Samsung Galaxy Note 9
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.85
  • ظرفیت : 4000mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • باتری Samsung Galaxy Omnia
  تومان 56,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Samsung Galaxy AB653850CA, Samsung Galaxy i7500, Samsung Galaxy i8000, Samsung Galaxy i899, Samsung Galaxy i900, Samsung Galaxy i908, Samsung Galaxy Omnia
  • کد باتری : AB653850CA
  • مدل : Samsung Galaxy Omnia
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 1500mAh
  • کیفیت : خوب
  • گارانتی : شش ماهه
  بیشتر +
 • باتری Samsung Galaxy Pocket
  تومان 48,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Samsung Galaxy EB454357VU, Samsung Galaxy S5300, Samsung Galaxy S5360, Samsung Galaxy S5380
  • کد باتری : EB454357VU
  • مدل : Samsung Galaxy Pocket
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.7
  • ظرفیت : 1200mAh
  • کیفیت : خوب
  • گارانتی : شش ماهه
  بیشتر +
 • باتری Samsung Galaxy S Advance اورجینال
  تومان 75,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Samsung Galaxy EB535151VU, Samsung Galaxy i9070, Samsung Galaxy S Advance
  • کد باتری : EB535151VU
  • مدل : Samsung Galaxy S Advance
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.7
  • ظرفیت : 1500mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • باتری Samsung Galaxy S Dous اورجینال
  تومان 82,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Samsung Galaxy S Dous, Samsung Galaxy S7562
  • کد باتری : EB425161LU
  • مدل : Samsung Galaxy S Dous
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 1500mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • باتری Samsung Galaxy S1 اورجینال
  تومان 71,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Samsung Galaxy i9000, Samsung Galaxy i9001, Samsung Galaxy i9003, Samsung Galaxy i9010, Samsung Galaxy S, Samsung Galaxy S Giorgio Armani, Samsung Galaxy S Plus, Samsung Galaxy S1, Samsung Galaxy S2 4G
  • کد باتری : EB575152VU
  • مدل : Samsung Galaxy S1
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.7
  • ظرفیت : 1500mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • باتری Samsung Galaxy S3 Mini
  تومان 70,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Samsung Galaxy Ace 2, Samsung Galaxy EB425161LU, Samsung Galaxy i8160, Samsung Galaxy i8190, Samsung Galaxy S Duos, Samsung Galaxy S3 Mini, Samsung Galaxy S7562, Samsung Galaxy S7582
  • کد باتری : EB425161LU
  • مدل : Samsung Gamaxy S3 Mini
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 1500mAh
  • کیفیت : خوب
  • گارانتی : شش ماهه
  بیشتر +
 • باتری Samsung Galaxy S3 اورجینال
  تومان 110,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Samsung Galaxy Grand, Samsung Galaxy i9060, Samsung Galaxy i9080, Samsung Galaxy i9300, Samsung Galaxy S3
  • کد باتری : EB-L1G6LLU
  • مدل : Samsung Galaxy S3
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 2100mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • باتری Samsung Galaxy S3600 اورجینال
  تومان 60,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Samsung Galaxy AB533640CU, Samsung Galaxy F268, Samsung Galaxy J400, Samsung Galaxy S3600, Samsung Galaxy Z170
  • کد باتری : AB533640CU
  • مدل : Samsung Galaxy S3600
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.7
  • ظرفیت : 880mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
Call Now Button