• تومان 46,350
  ویژگی‌های محصول
  • کد باتری : CAB22D000C1
  • مدل : Alcatel OT 2010
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.7
  • ظرفیت : 650mAh
  • کیفیت : خوب
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 62,100
  ویژگی‌های محصول
  • کد باتری : CAB30P000C1
  • مدل : ALCATEL OT 720
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.7 V
  • ظرفیت : 850mAh
  • کیفیت : خوب
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 352,500
  ویژگی‌های محصول
  • مدل : iPhone 8 Plus
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 2691mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 50,850
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Cookie, KP500, LG KC550, LG KC780, LG KF700
  • کد باتری : LGIP-570A
  • مدل : LG Cookie
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.7
  • ظرفیت : 900mAh
  • کیفیت : خوب
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 50,100
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : A133, A200, A258, Cookie, COOkie Lite, GM360, GS290, GT400, GU200, GW300, T300, T310, Viewty Smile, Viewty Snap
  • کد باتری : LGIP-430N
  • مدل : LG Cookie Lite
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.7
  • ظرفیت : 900mAh
  • کیفیت : خوب
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 116,100
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : D802, G2, Optimus, Optimus vu 2
  • کد باتری : BL-T7
  • مدل : LG G2
  • ساختار : Li-Ion
  • ظرفیت : 3000mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 95,850
  ویژگی‌های محصول
  • کد باتری : BL-54SG
  • مدل : LG G2
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 2610mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 97,200
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : G2 Mini, Lite D620
  • کد باتری : BL-59UH
  • مدل : LG G2 mini
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 2440mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 124,350
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : D690 G3 Stylus, D850, D851, D855, G3
  • کد باتری : BL-53YH
  • مدل : LG G3
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 3000mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 44,700
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : GS390 Prime, GU230, GU292
  • کد باتری : LGIP-430G
  • مدل : LG GU230
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.7
  • ظرفیت : 900mAh
  • کیفیت : خوب
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 113,100
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : LG K10
  • کد باتری : BL-45A1H
  • مدل : LG K10
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 2300mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 125,100
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : (LG K10 (2017, LG M250N, LG X400
  • کد باتری : BL-46G1F
  • مدل : LG K10 2017
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.85
  • ظرفیت : 2800mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 110,700
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : LG K4 2017, LG K8 2017
  • کد باتری : BL-45F1F
  • مدل : LG K4 2017
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.85
  • ظرفیت : 2410mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 125,100
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : LG K4 2017, LG K8 2017
  • کد باتری : BL-45F1F
  • مدل : LG K8 2017
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.85
  • ظرفیت : 2410mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 36,350
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : KP100, KP105
  • کد باتری : LGIP-430A
  • مدل : LG KP100
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.7
  • ظرفیت : 900mAh
  • کیفیت : خوب
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 58,200
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : GC900, KU900, LG CU915 Vu, LG GC900, LG GT400 Viewty Smile, LG KC780, LG KC910i Renoir, LG KM900 Arena, LG KU 990 Viewty, LG KU950, LG Vu CU920, Viewty Smart
  • کد باتری : LGIP-580A
  • مدل : LG KU900
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.7
  • ظرفیت : 1000mAh
  • کیفیت : خوب
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
تماس با ما

هیچ اپراتوری آنلاین نیست . لطفا پیغام بگذارید.

چه کمکی از ما بر می آید؟

برای شروع کلیک کنید