• باتری 2015 Samsung Galaxy A3 اورجینال
  تومان 104,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Samsung Galaxy A3 A300F, Samsung Galaxy A3 A300FU, Samsung Galaxy A3 A300H
  • کد باتری : EB-BA300ABE
  • مدل : Samsung Galaxy A3 2015 (A300)
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 1900mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • باتری iPhone 8 Plus اورجینال
  تومان 319,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : iPhone 616-00367, iPhone 8 Plus
  • کد باتری : 616-00367
  • مدل : iPhone 8 Plus
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.82
  • ظرفیت : 2691mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 108,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Samsung Galaxy A3 2016, Samsung Galaxy A310F Europe , Samsung Galaxy A310M Latin America, Samsung Galaxy A310Y Taiwan
  • کد باتری : EB-BA310ABE
  • مدل : Samsung Galaxy A3 2016 (A310)
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.85
  • ظرفیت : 2300mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • باتری Samsung Galaxy A5 2015 اورجینال
  تومان 124,000
  ویژگی‌های محصول
  • کد باتری : EB-BA500ABE
  • مدل : Samsung Galaxy A5 2015
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 2300mAh
  • کیفیت : خوب
  • گارانتی : شش ماهه
  بیشتر +
 • باتری Samsung Galaxy Ace
  تومان 55,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Samsung Galaxy Ace, Samsung Galaxy EB494358VU, Samsung Galaxy S5670, Samsung Galaxy S5830
  • کد باتری : EB494358VU
  • مدل : Samsung Galaxy Ace
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.7
  • ظرفیت : 1350mAh
  • کیفیت : خوب
  • گارانتی : شش ماهه
  بیشتر +
 • باتری Samsung Galaxy C5 Pro اورجینال
  تومان 118,000
  ویژگی‌های محصول
  • کد باتری : EB-BC501ABE
  • مدل : Samsung Galaxy C5 Pro
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.85
  • ظرفیت : 3000mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • باتری Samsung Galaxy Corby 2 اورجینال
  تومان 67,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Samsung Galaxy Corby 2, Samsung Galaxy EB424255VA, Samsung Galaxy Evergreen, Samsung Galaxy S3850, Samsung Galaxy Smiley S5220, Samsung Galaxy Star 3 A667, Samsung Galaxy T359
  • کد باتری : EB424255VA
  • مدل : Samsung Galaxy Corby 2
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.7
  • ظرفیت : 1000mAh
  • کیفیت : خوب
  • گارانتی : شش ماهه
  بیشتر +
 • باتری Samsung Galaxy D900
  تومان 47,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Samsung Galaxy D900, Samsung Galaxy E490
  • کد باتری : AB503442CU
  • مدل : Samsung Galaxy D900
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.7
  • ظرفیت : 800mAh
  • کیفیت : خوب
  • گارانتی : شش ماهه
  بیشتر +
 • باتری Samsung Galaxy E250
  تومان 43,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Samsung Galaxy C260, Samsung Galaxy C270, Samsung Galaxy C3593, Samsung Galaxy E1080, Samsung Galaxy E250, Samsung Galaxy M3200, Samsung Galaxy M620, Samsung Galaxy X160
  • کد باتری : AB463446BU
  • مدل : Samsung Galaxy E250
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.7
  • ظرفیت : 800mAh
  • کیفیت : خوب
  • گارانتی : شش ماهه
  بیشتر +
 • باتری Samsung Galaxy E5 2015 اورجینال
  تومان 108,000
  ویژگی‌های محصول
  • کد باتری : EB-BE500ABE
  • مدل : Samsung Galaxy E5
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 2400mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • باتری Samsung Galaxy E7 2015 اورجینال
  تومان 97,000
  ویژگی‌های محصول
  • کد باتری : EB-BE700ABE
  • مدل : Samsung Galaxy E7
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 2950mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • باتری Samsung Galaxy G313 اورجینال
  تومان 72,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Samsung EB-BG313BBE, Samsung Galaxy Ace 3, Samsung Galaxy G313, Samsung Galaxy G318, Samsung Galaxy J1 Mini, Samsung Galaxy S7272, Samsung Galaxy S7275, Samsung Galaxy Trend 2, Samsung Galaxy V
  • کد باتری : EB-BG313BBE
  • مدل : Samsung Galaxy G313
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 1500mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • باتری Samsung Galaxy Grand 2 اورجینال
  تومان 100,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Samsung Galaxy EB-B220AC, Samsung Galaxy G7102, Samsung Galaxy G7106, Samsung Galaxy G7108, Samsung Galaxy Grand 2
  • کد باتری : EB-B220AC
  • مدل : Samsung Galaxy Grand 2
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.7
  • ظرفیت : 2600mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • باتری Samsung Galaxy J700 اورجینال
  تومان 55,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Samsung AB503442BU, Samsung Galaxy E570, Samsung Galaxy J700, Samsung Galaxy Z150
  • کد باتری : AB503442BU
  • مدل : Samsung Galaxy J700
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.7
  • ظرفیت : 800mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • باتری Samsung Galaxy Mega 5.8 اورجینال
  تومان 91,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Samsung Galaxy B650AC, Samsung Galaxy G7102, Samsung Galaxy Grand 2 G7105, Samsung Galaxy i9150, Samsung Galaxy i9152, Samsung Galaxy i9295, Samsung Galaxy i9500, Samsung Galaxy i9502, Samsung Galaxy i9505, Samsung Galaxy Mega 5.8 Dual, Samsung Galaxy S4, Samsung Galaxy S4 Active
  • کد باتری : B650AC
  • مدل : Samsung Galaxy Mega 5.8
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 2600mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • باتری Samsung Galaxy Mini اورجینال
  تومان 58,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Samsung Galaxy C6712, Samsung Galaxy EB494353VU, Samsung Galaxy Galaxy 551, Samsung Galaxy Mini, Samsung Galaxy S5250 525, Samsung Galaxy S5282, Samsung Galaxy S5330 533, Samsung Galaxy S5570, Samsung Galaxy S7230E 723, Samsung Galaxy Star 2 S5280, Samsung Galaxy Star S5253
  • کد باتری : EB494353VU
  • مدل : Samsung Galaxy Mini
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.7
  • ظرفیت : 1200mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
Call Now Button