• تومان 63,600
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Alcatel 5035
  • کد باتری : TLIB5AF
  • مدل : 5035
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.7
  • ظرفیت : 1800mAh
  • کیفیت : خوب
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 53,400
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Alcatel A906
  • کد باتری : CAB30M000C1
  • مدل : Alcatel A906
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.7
  • ظرفیت : 650mAh
  • کیفیت : خوب
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 40,200
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Alcatel OT1010
  • کد باتری : T5001418AAAA
  • مدل : Alcatel OT1010
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.7
  • ظرفیت : 750mAh
  • کیفیت : خوب
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 63,600
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Alcatel OT2010
  • کد باتری : CAB22D000C1
  • مدل : Alcatel OT2010
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.7
  • ظرفیت : 650mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 46,350
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Alcatel OT203
  • کد باتری : CAB30M0000C1
  • مدل : OT203
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.7
  • ظرفیت : 650mAh
  • کیفیت : خوب
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 74,850
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Alcatel OT4030
  • کد باتری : TLI014A1
  • مدل : OT4030
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.7
  • ظرفیت : 1400mAh
  • کیفیت : خوب
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 59,700
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Alcatel OT720
  • کد باتری : CAB30P000C1
  • مدل : Alcatel OT720
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.7
  • ظرفیت : 850mAh
  • کیفیت : خوب
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 47,100
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Alcatel OT800
  • کد باتری : CAB30P0000C1
  • مدل : OT800
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.7
  • ظرفیت : 850mAh
  • کیفیت : خوب
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 60,600
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Alcatel OT991
  • کد باتری : TLi019B2
  • مدل : Alcatel OT991
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 1900mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 108,600
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : iPhone 4
  • کد باتری : 0520-616
  • مدل : iPhone 4
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.7
  • ظرفیت : 1420mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 108,600
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : iPhone 4s
  • کد باتری : 0580-616
  • مدل : iPhone 4S
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.7
  • ظرفیت : 1430mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 124,200
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : iPhone 5
  • کد باتری : 0610-616
  • مدل : iPhone 5
  • ساختار : Li-Poly
  • ولتاژ : 3.7
  • ظرفیت : 1440mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 123,200
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : iPhone 5S
  • کد باتری : 0720-616
  • مدل : iPhone 5S
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.7
  • ظرفیت : 1560mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 173,200
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : iPhone 6
  • کد باتری : 0805-616
  • مدل : iPhone 6
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 1810mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 169,200
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : iPhone 6 Plus
  • کد باتری : 0805-616
  • مدل : iPhone 6 Plus
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 2915mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • تومان 157,200
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : iPhone 6S
  • کد باتری : 0805-616
  • مدل : iPhone 6S
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 1715mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
تماس با ما

هیچ اپراتوری آنلاین نیست . لطفا پیغام بگذارید.

چه کمکی از ما بر می آید؟

برای شروع کلیک کنید